Anne Günü şiirLeri

KardeŞlerim, annem, babam,
Dedem, ninem, biz her akŞam
Bir çatıda toplanırız.

Orda herkes sevinç duyar,
Birbirini sever, sayar.
Kendisini bulmaz yalnız.

Dedemin yok hiç diŞleri,
Anlatır hep geçmiŞleri,
Her sözünden ders alırız.

Ninem evin neŞesidir.
Bir çok güzel masal bilir,
Anlattıkça bayılırız.

Babam her gün iŞe gider,
Annem evde hizmet eder,
Biz okulda çalıŞırız.

AkŞam bizi bir görmeli!
Ne tatlıdır, ne neŞeli,
Bir sofrada toplanmamız.

Ailenin temeli ev,
Aileni, evini sev,
Yeryüzünde kalma yalnız!..

Rakım ÇALAPALA