AnormaL Ne Demektir

Cinsel arzu, orgazmla tatmin olan episodik cinsel heyecan özlemidir.
Cinsel içgüdünün doğrudan doğruya bir belirtisidir ve nüfusta normal bir
dağılım gösterir. Oysa bazan anormal cinsel arzu mevcuttur. Cinsel
arzuları az olan ya da hiç olmayan (seksüel anhedoni) kimselerde
frijidite yahut empotans mevcuttur. AŞırı cinsel arzu duyan kiŞiler ise
günde iki üç orgazm ile tatmin bulurlar Satiriasis Ve nemfomani de,
beyin hasarı, akıl geriliği, ilaç entoksikasyonu yahut psikopatiden
ötürü cinsel arzunun patolojik artıŞ biçimleridir.