Antakya Hatay Hakkında biLgi

 

Hatay Türkiye’nin güneyinde yer alan il. 35°52′ ve 37°04′ kuzey enlemleri ile 35°40′ ve 36°35′ doğu boylamları arasında yer alır. İl toprakları, doğu ve güneyde Suriye sınırı, kuzeydoğuda Gaziantep, kuzey ve kuzeybatıda Adana, batıda ise İskenderun Körfezi ile çevrilidir. Trafik numarası 31’dir.

 

2014 yılı TUİK verilerine göre Hatay’ın nüfusu 1,519,836 kişidir. 2007 yılında 1,386,224 olan Hatay nüfusu, 2008 yılında 1,413,287, 2009 yılında 1,448,418 ve 2010 yılında da 1,480,571 kişi olmuştur.

 

Osmanlı devrinde “İskenderun Sancağı” adıyla anılan bölge, Cumhuriyet devrinde Türkiye’ye katıldıktan sonra“Hatay” ismini almıştır.

“Hatti” denir ve bunlar da, Hatay bölgesine “Hattena” derlerdi.

“Antakiye”, Selökitler ise Antiokheia demişlerdir.