Arefe Gecesi iliŞkiye Girmek Günahmı

Ramazan da arefe günü cinsel iliŞkiye Girmek Harammı Günah mı. ?

Dinimizce arefe günü yani (Ramazan ayının son günü) oruç tutmamız farzdır.
Oruçluyken cinsel iliŞki yasak olduğuna için; oruç tutan kiŞinin cinsel
iliŞki yaŞaması ve içinde bulunduğu duruma göre alacağı ceza ya da
telafisi için yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bilmek gerekir.