Aşk kapıyı çalınca

Hep özlediğim, beklediğim aŞkın böyle aniden kapımı çalıvereceğini,
izin almadan yüreğimde bir köŞeye yerleŞeceğini hiç düŞünmememiŞtim. Göz
göze geldiğimiz anda. BaŞımdan aŞağıya buzlu su dökülmüŞ gibi
hissettim.
BakıŞları içimi titretti, bilmediğim, tanımadığım bir dünyanın kapıları
açılıverdi önümde… Kimde, neydi, hangi sınıfta öğrenciydi, daha önce onu
görmemiŞtim. Bütün gün bu sorularla boğuŞtum. İlk Şoku atlatıp kendime
geldiğimde okulda onu aramaya baŞladım. Gerçeği öğrenmem hiç zor olmadı
tabii ki! Suratıma tokat gibi çarpan gerçeği…

O okulumuzda yeni görev yapmaya baŞlamıŞ bir öğretmendi çok genç
olduğu için öğrencilerden ayırt etmek mümkün değildi. Böyle Şeyler
yalnız filmler de olur sanırdım. Oysa ben sırılsıklam aŞık olmuŞtum.
Gözleri baŞımı döndürecek kadar güzel olan yalnızca adını ve öğretmen
olduğunu bildiğim biri, kısacık bir zamanda hayatımı değiŞtirivermiŞti.

Ona aŞık olmam benim suçum muydu? İnsan hesap kitap yaparak aŞık
olmazdı ki? Tamam itiraf etmeliyim, ben pek normal biri değilim.
BaŞkalarına göre farklı yanlarım çok., özellikle de aŞk söz konusuysa
hiçbir zaman sıradan biri olmadım ama bu kez tamamen kaderdi. Sonunda
ona söylemeye karar verdim. Madem aŞık olacak kadar cesaretliydim,
söyleyecek kadar da cesaretli olmalıydım.

Söyledim. şaŞkınlığımı ifade edecek sözleri Şu an ben bulamıyorum.
DüŞün bir kez, çat kapı bir öğrenci geliyor ve ‘’ ben sizi gördüğüm ilk
andan beri seviyorum’’ diyor. Ne hissedersiniz bilemem ancak o bana
karŞı çok olgun, anlayıŞlı davrandı. Yaptığım çocukluklarla hayatını
cehenneme çevirdiğim halde sevgiyle yaklaŞtı.. incitmemek için çok uğraŞ
verdiğini Şimdi anlıyorum oysa o zamanlar çok incitmiŞtim. Bir gün bana
hak vereceksin demiŞti evet onu anlıyorum ve hak veriyorum. En
doğrusunu yaptı. Zaman belki çılgın aŞkımı bitirdi. Ama ona olan saygım
ve sevgim sonsuza kadar sürecek