Aşkın AyrıLık haLi

Ayrılığınhiçbir acıya benzemeyen tarifi olmayanderin sancılar yaratan bir his vedibe vurmuŞluğun anlamı olduğunuAŞkıma ayrılığın gölgesi vurduğunda anladım!HerŞey yolunda giderkenMutluluğu ifade etmenin farklı yollarını aramaz kimsegerek duymaz sadece doyasıya yaŞamak istermutluluğunu..Kalbine saplandığında ayrılık hançerio acıyı ifade etmek içinadeta saldırır sözcüklere…Uzun uzun cümleler kuraryüreğini parçalayan iliklerine kadar iŞlenmiŞ olan acısındanazda olsa kutulmak için.Fakat bilmezkiiçini dökmeye acısını hafifletmeye çalıŞtıkçaBir kaynaktan çıkar gibi sevgiyle karıŞık nefreti çağlar içinde…Sarar tüm benliğini…Soranlara ''unuttum'' derkenkalbi haykırır aslında''Ne unutması! Gün geçtikçe bağlanıyorsun özlüyorsunyokluğunun acısıyla baŞedemez hale geliyorsun'' diye…''Sevmiyorum'' dersürekli tekrarlarsın kendinegönlünle kavga edersin isyanlara sarılır kalbini avutursunyastığınla paylaŞırsın yalnızca yaŞlarını…Kalbinden habersiz gizlice düŞünmeye kalkarsındasarsılırsın yüreğinin sızısıyla…DüŞüncelerin arasında ''düŞünmeli miyim?'' diye düŞündüğüntek düŞüncedir…DüŞlerinin kahramanı yitip gitmiŞtir…iŞte AşK böylesine yücedir…AşKı her yüreğin yaŞaması gerekir…

yARen . .