Aysel git baŞımdan ben sana göre değilim

Aysel git baŞımdan ben sana göre değilim
Ölümüm birden olacak seziyorum
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Aysel git baŞımdan istemiyorum

Benim yağmurumda gezinemezsin üŞürsün
Dağıtır gecelerim sarıŞınlığını
Uykularımı uyusan nasıl korkarsın
Hiç bir dakikamı yaŞayamazsın
Aysel git baŞımdan ben sana göre değilim

Benim için kirletme aydınlığını
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Islığımı denesen hemen düŞürürsün
Gözlerim hızlandırır tenhâlığını
YanlıŞ Şehirlere götürür trenlerim
Ya ölmek ustalığını kazanırsın
Ya korku biriktirmek yetisini
Acılarım iyice bol gelir sana
Sevincim bir türlü tutmaz sevincini

Aysel git baŞımdan ben sana göre değilim
Ümitsizliğimi olsun anlasana
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Sevindiğim anda sen üzülürsün
Sonbahar uğultusu duymamıŞsın ki
İçinden bir gemi kalkıp gitmemiŞ
Uzak yalnızlık limanlarına
Aykırı bir yolcuyum dünya geniŞ
Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki
Çetrefil yolculuğum kesinleŞmiŞ
Sakın baŞka bir Şey getirme aklına

Aysel git baŞımdan ben sana göre değilim
Ölümüm birden olacak seziyorum
Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
Aysel git baŞımdan seni seviyorum

Attila İLHAN