bad ident yasakLama Addonu

bad ident yasakLama Addonu

on @*:JOIN:#:{if (*!*fuck*@* iswm $fulladdress) || (*!*badident1*@* iswm $fulladdress) || (*!**@* iswm $fulladdress) || (*!*badident2*@* iswm $fulladdress) { .ban $chan $nick 0 | .kick # $nick $+ # Bad ident kullanmak yasaktir. }}

Bu Komutu remoteye yeni Sayfaya YapıŞtırınız ve badindet yazan yerLere YasakLamak istediqiniz identleri yazarak Bad ident EngeLLemiŞ OLcaksınız..