Baş açmakla abdest bozulur mu

Bu
mesele daha çok namaz kıldığı
halde baŞı açık gezen hanımlar için söz konusudur. Bu durumdaki
hanımlar,
çalıŞtıkları için baŞlarını kapatmaya ya iŞyerleri mnüsaade etmiyordur,
ya kendilerine göre bir mazeret buluyorlardır veya nefsinin ve
çevresinin
baskısından kurtulamamıŞlardır.

Hanımın
baŞını açmasıyla hiçbir Şekilde
abdesti bozulmaz. Çünkü abdesti bozan Şeyler arasında hanımın baŞını
açması
Şeklinde bir madde mevcut değildir. Bu durum gerek kendi evinde olsun,
gerekse evin dıŞına çıktıktan sonra olsun fark etmez.

Bütün
bunlarla birlikte namaz kılmak
da farz, baŞın kapatılması da farz. BaŞı açık gezen, “Nasıl olsa be
baŞımı
kapatamıyorum, öyle ise namaz kılmama da gerek yok” gibi bir yanlıŞlığa
girmemelidir.

 

“Bir Şey
bütünüyle elde edilemezse,
bütünüyle de terk edilmez.”