BaŞlıca, Windows, hataları,nedir,nelerdir

Windows Sorunlarına Nedenler?

Windows havadan nem kapan e hastalanan bir iŞletim sistemi. Bu yazıyı okuyanlar Windows a hakaret ettiği düŞünmesinler. Aksine bu kadar geliŞmiŞ bir iŞletim sisteminin beraberinde getireceği hassaslığı övüyorum. Genelde Windows un yüklenmiŞ olan programlar ile uyuŞmazlığı göze batar. Donanım sorunları ik* planda yer alır. şöyle bir sorunun sebeplerini ana baŞlıklar altına alırsak;

1 – Kurulu olan programların çakıŞması.
2 – Sistemden kaldırılan programların götürdükleri.
3 – AçılıŞta yüklenen programların Windows u yavaŞlatması.
4 – Disk üzerindeki dosyaların dağınıklığı.
5 – Sistem içerisindeki gereksiz dosyaların oluŞturduğu yoğunluk.
6 – Diski 1 den fazla kısma ayırarak kullanma.
7 – Sistem içerisindeki bozuk veriler, disk sağlık sorunları.
8 – Bilgisayarda ki donanımların uyuŞmazlığı.
9 – Farklı dillerdeki programların bir araya gelmesinden oluŞan dil kaosu.
10 – Günü geçmiŞ programlar.
11 – Virüs.
12 – Ağ ayarları yüzünden açılıŞta çıkan hata mesajları.