BebekLErde BesLenme Hangi Ayda bebek NasıL besLenmeLidir

Anne sütü mükemmel besin içeriği ile kolay hazmedilir, etkili bir
biçimde kullanılır. Bebeğinizi hastalıklardan korur, mamalarla
beslenmeden daha ucuza mal olur. Bunun ötesinde emzirmek suretiyle, anne
bebek bağının kurulması kolaylaŞır, yeni bir gebeliğin gecikmesi ve
annenin sağlıklı kalması mümkün olur.