Belki De Hikaye Oku

Belki De
Belki de bu bir günah değildi.Belki bu bir suç değildi.
belki de bu sadece korkaklığını cesarete dönüŞtürmek için söylediğin bir
yalandı.Belki de bu senin, kendini vicdanının gözünde aklamak için
uydurduğun bir palavradan ibaretti.Her söylediğine senetsiz sepetsiz
inanan aklımın yanılgısıydı.Belki seni kahraman belleyen yüreğimin mutlu
sonlu masallar umudunda çekmeye razı olduğu caiz olmayan cezalardı.
Belki de küçücük yüreğimde kocaman bir SEN yoktu.Belki de seni, küçücük
olmana rağmen kocaman yapan benim yüreğimin büyüklüğüydü.Belki de senin
her iyi niyetinin altında aslında bir günah yatıyordu.Belki senin her
günahının altında bile bir iyilik vareden sevgimin saflığından
ibaretti.Belki de sen hep sıradan bir köŞebaŞı bekçisiydin.Gelip
geçenleri seyrederken gözüne hoŞ gelen birine gideceği yolda bir süre
eŞlik ediyordun sadece.Belki de seni dünyamda kalıcı misafir varsayıp
böyle ağırlayan benim sadakatimdi.
Belki de SENi gökyüzünün tek yıldızı sanmamın sebebi o gece havanın
bulutlu olmasıydı.Belki o an gökyüzündeki tüm yıldızları
görebilseydim;sadece Seni karanlığıma ıŞık saymazdım.Belki tek yolcusu
sen olan gecenin ıssız caddesinde oturmuŞ olmasaydım; senden baŞka eller
dokunurdu yalnızlığımın omuzlarına.Belki gözlerimi sadece sana
mühürlemeseydim baŞka yürekeleri de görebilirdim.Hatta belki baŞka
yürekleri de severdim.
Belki de sana dair tüm belkilerim bu sevdanın karŞısındaki çaresizliğimi
kendimden gizlemek için gururuma sunduğum bahanelerimdi..
Yine de..kaç belki keŞkelerimi silebilirdi..
ben hiç bilemedim..sustu dilim..