Ben Bir Ucurum CiCeGiyim

Ben bir uçurum çiçeği…
HapsoLmuŞ gönüLLerin sevda hançeri !
Nefes alıp vermeyi unutmuŞ bedenlerin,
Cezayir menekŞesi…

Kalbi nadasa bırakılmıŞ,
Kurak dudakların yaŞayan sevinci…

Ben,
Yedi veren sevdaların
Kanayan bekçisi !

Bir söz bitiŞi gibi son buldu seviŞler
Bir yaz güneŞi gibi eritir bu terkediŞler
Bir an duruŞu gibi ömrün bitiŞi gibi
Veda ederken aŞk ateŞi gibi söner iç çekiŞler.

Acı yüzler kurŞun gibi izler
Son bakıŞtaki o gözler kaldı aklımızda…

 

yARen