Bir Gül Hikayesi

Bir Gül HikayeSi
çok Şirin ve güzel bir köy varmıŞbu köyde yaŞayan bir çok insan genç yakıŞıklı delikanlılar ve güzel kızlar varmıŞama bir tanesi varmıŞki köyün en güzel kızıbütün köyün gençleri o kıza hayran ve aŞıkmıŞkız bahçede veya çeŞme baŞında göründüğünde herkes:
-bak bak gördünmü,diye birbirlerine gösterirlermiŞgün gelsin de kızın evlilik zamanı için bütün gençler gün sayıyolarmıŞgün gelip çatmıŞköyün en güzel kızının evlilik yaŞı gelmiŞ ve bir bir kızın kapısı aŞındırmaya baŞlamıŞ köyün delikanlılarıtüm delikanlılar bir bir kızın karŞısına çıkıp
-ŞŞeeyyy ben ve siz Allahın emri ile ne dersiniz?
kız güzelliğinden emin marur ve kibirli ,delikanlıyı Şöyle süzerek:
-hhııhhh hayıırr!demiŞtabi genç delikanlı buna üzülürken bir sonraki sevinmiŞyine bir delikanlı :
-ŞŞeeyy ben ve siz allahın emri ne dersiniz?
kız yine aynı eda ve tavırla gençe bakıp saçlarını geriye atarak
-hhhaaayııırrrrr!!!demiŞgençler boynu bükük dönerken köy kahvesinde bir delikanlı,yani köyün en yakıŞıklı delikanlısı Şöyle derin bir kahkaha atarak:
-tabi size hayır diyecek,o köyün en güzel kızı bende en yakıŞıklısıo beni bekliyorbana ewet diyecek!!demiŞ
derken hazırlanıp o da en az kız kadar marur ve kibirli ve bir o kadar da kendinden emin kızın kapısını çalarkız kapıyı açar delikanlıyı karŞısında görünce sorar:
-ne var ne istiyorsun?
delikanlı kendinden emin gülerek:
-eee ben ve siz Allahın emri ne dersiniz?demiŞ kasıntılı ve emin bir Şekildekız onuda Şöyle bir süzüp:
-sana da hayıırr tamam mı!diye yakıŞıklının yüzüne kapıyı kapatmıŞaman Allah ım köyün en yakıŞıklı sı köyün en güzel kızı hayır dei baŞından aŞağı kaynar sular dökülmüŞ dünyası yıkılmıŞ utancından köy kahvesine bile uğramadan köyü terketmiŞ

aradan yıllar geçmiŞyakıŞıklı delikanlı Şehirde biriyle evlenmiŞ,boy boy çocukları olmuŞ,derken bir gün yolu eski köyüne düŞmüŞköy kahvesinde arkadaŞları oturuyorlar yakıŞıklıyı görünce hepsi sevinmiŞhoŞ sohbet falan derken delikanlının aklına o köyün en güzel kızı gelmiŞ ve
-hani o kız vardı ya ne oldu ?diye sormuŞarkadaŞları hep bir ağızdan:
-ooo eski camlar bardak olsu o kız evlendidemiŞlerdelikanlı:
-ne evlendimi?nasıl?kiminle? diye ŞaŞkınlığını gizleyememiŞ ve hemen oradan uzaklaŞıp kızın evinin önünde pusuya yatmıŞ sabah olup güneŞ doğarken kızın evinin kapısı açılmıŞ köyün en güzel kızı evlendiği yakıŞıklı damatı görmek için duvarın arkasına saklanıp onları izlerken:
-aman Allahım olamaz bu!bu benden yakıŞıklı değil hemde yakıŞıklılıkla uzaktan yakından alakası yok!!!diye ŞaŞırmıŞ derken kız damatı kapıda öpüp uğurlamıŞdamat gider gitmez delikanlı bahçe duvarından atlayıp kızın kapısını çalmıŞ kız karŞısında delikanlıyı görünce ŞaŞırmıŞ ve daha ağzını açmadan delikanlı:
-söyle bana onunla parası için evlendin dğilmi?demiŞ kız ŞaŞkınlıkla:
-hayır ,hayır ben onunla parası için evlenmedim ,demiŞ delikanlı bu cevap karŞısında :
-bana yalan söyleme ben onu gördüm benden yakıŞıklı değil birde bana parası için evlenmedim diyorsun peki ne için evlendin? kız Şöle bir bakmıŞ ve delikanlıya:
-ahh ahh bunu sana nasıl anlatsam anlatırım ama bir Şartım var,demiŞ delikanlı:
-söyle bakalım Şartın ne? kız bunu üzerine
-bahçeye gir ve bana oradan en güzel gülü kopar ve getir ,demiŞ delikanlı:
-heh,bundan kolay ne var hemen getiririm,deyip bahçeye inmiŞkız arkasından seslenmiŞ
-Şartım Şu en güzel gülü bulana kadar hep ileri gideceksin asla geri dönmeyeceksin demiŞ delikanlı bahçeye inmiŞ ve aman Allahım kırmızı bir gül ewet kızın söylediği bu gül olsa gerek derken az ileride beyaz gülü görmüŞ bu daha güzel derken ve koparmak üzereyken az ileride sarı gülü görmüŞbeyaz gül,kırmızı gül,sarı gül derken en sonunda bahçe duvarının dibinde güneŞ görmemiŞ,kurumuŞ,saramıŞ,solmuŞ bir gül kalmıŞ
tam geri dönecekken kıza verdiği söz aklına gelmiŞ,geri dönemeyeceği için o kurumuŞ ve yaprakları dökülmüŞ gülü alıp kıza götürmüŞ
-al iŞte istediğini getirdim der kız hüzünle delikanlıya bakarak:
-Şimdi anladınmı onunla niçin evlendiğimi,der delikanlı ŞaŞkın,kıza sorar:
-hayır anlamadım,nasıl ama?kız nemli gözlerle delikanlıya yaklaŞıp gözlerine bakarak:
-hep en iyisi,en güzeli,en yakıŞıklısı,en zengini olsun diye bütün kısmetlerimi geri çevirdimama istediğim olmadı zamanı geri çavirip eski kısmetlere dönme Şansı olmadığı için sonun da kala kala ona kaldım,Şimdi anladınmı???der