(Boy Abdesti)GusüL Abdesti nasıL aLınır

Gusül (Boy
Abdesti)
Gusl,
Allah’u Teâlâ’nın müslümanlar için emrettiği en önemli maddî-manevî
temizlik
biçimidir.

Cenâb-ı Hak, “Eğer cünüb
iseniz
yıkanıp temizlenin
(el-Mâide,
5/6)
buyurmaktadır.Gusül, tepeden tırnağa kadar
vücudun her
tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak Şekilde yıkamaktır. Namaz için
alınan
abdest “küçük abdest” kabul edilerek, gusle “büyük abdest” veya “boy
abdesti”
adı  verilmektedir.

Guslün daha
çok manevî bir temizleme aracı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü
vücudumuzun
herhangi bir yerinde görünür bir pislik veya kir-pas olmasa bile cünüb
olan kimsenin ibadetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka gusletmesi
gerekir. Ayrıca gerekli Şartları  yerine getirilmeyen yıkanma, ne
kadar itinalı yapılırsa yapılsın guslün yerine geçmez ve bununla
cünüblükten
kurtulmak mümkün olmaz. Cünüb olan kimse ilk fırsatta gusletmeye
çalıŞmalıdır.
Bu durumda ancak, içinde bulunduğu namaz vaktinin çıkmasına kadar
müsaade
vardır; daha fazla geciktirilmesi günâh kazanmasına sebep olur.