Cahit Sıtkı Tarancı Asıl adı Hüseyin Cahit

 

CAHİT SITKI TARANCI

Cahit Sıtkı Tarancı Asıl adı Hüseyin Cahit (d. 2 Ekim 1910,
Diyarbakır-ö. 13 Ekim 1956, Viyana)

2.Ekim.1910 yılında Suriçi Cami Kebir Mahallesi 3 nolu evde dünyaya gelen Cahit
Sıtkı Tarancı’nın çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümü bu tarihi evde
geçmiŞtir.Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır’ın soylu ailelerinden olan
Pirinçcizadelerdendir. 2 Ekim 1910 yılında dünyaya gelen Tarancı’nın Babası
Bekir Sıtkı, annesi Arife hanımdır. İlk tahsilini Diyarbakır’da tamamladı. Daha
sonra Orta öğrenimi için İstanbul’a gönderilerek, Kadıköy Fransız Saint Joseph
Lisesi’ne yazıldı.Burada dört yıl okuduktan sonra Galatasaray Lisesinde
tamamladı (1931).Sonra Istanbul’da Mülkiye Mektebi’nde (1931-1935) ve Yüksek
Ticaret Okulu’nda okudu. Yüksek öğrenimini tamamlamak için Paris’te Sciences
Politiques’te sürdürdü (1938-1940). Öğrenimi sirasinda Paris Radyosu’nda Türkçe
yayinlar spikerligi yapti.

2. Dünyü savaŞı nedeniyle Türkiyeye döndü.1944 yilindan baslayarak Ankara’da
Anadolu Ajansi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalisma Bakanligi’nda çevirmen
olarak çalisti. 1951 de Cavidan Tınaz’la evlenir.1954’te ağır bir hastalığa
yakalandı felç geçirdi. Türkiye’de tedavisi sonuç vermeyince Viyana’ya
götürüldü. 13 Ekim 1956’da orada bir hastanede öldü. Ankara’da toprağa verildi.

‘Sanat için sanat’ ilkesine bağlı kaldı. Ona göre Şiir,
kelimelerle güzel Şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamıŞ; ama
ölçülü veya serbest, her türlü Şiirin güzel olabileceği inancını taŞımıŞtır.
Açık ve sade bir üslubu vardır. Çoğu gerçeğe bağlı olan mecazları, derin,
karıŞık ve ŞaŞırtıcı değildir. Uzak çağrıŞımlara ve hayal oyunlarına pek itibar
etmemiŞtir. Zaman zaman bazı imaj ve sembollere baŞvurmuŞtur.

şiirlerinde en çok yaŞama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiŞ, nedense hep
ölümün üstüne gitmiŞtir. Ayrıca yitik aŞklar, mutlu sevdalar, yalnızlık,
yaŞadığı bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemi de Şiirlerine konu
olmuŞtur. Fransiz sairlerinden, özellikle Baudelaire ve Verlaine’den
etkilenmistir.

şairin önemli kitapları arasında “OtuzbeŞ YaŞ”, “Ömrümde
Sükut”, “DüŞten Güzel” ve “Ziya’ya Mektuplar”
sayılabilir.

1946 Cumhuriyet Halk Partisi şiir YarıŞmasında ödül aldı.