Cahit Zarifoğlu Kimdir

Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu, (19401987) Türk yazar. Çocuk hikayeleri ile ünlüdür.

Hayatı

Hayatını
kendi diliyle Şöyle anlatır:

1940‘ta Ankara‘da doğdum. Rahmetli babam hakimdi. Bu vesile ile çocukluğum
Güneydoğu’da geçti. İlkokula
Siverek‘te baŞladım. MaraŞ ve Ankara‘da bitirdim. Ortaokula ise Kızılcahamam‘da baŞladım, liseyi MaraŞ’ta
tamamladım. Aslen MaraŞlıyım.

Ceddimiz 300 yıl kadar önce Kafkasya‘dan MaraŞ’a gelip
yerleŞmiŞler. Bunlar üç kardeŞmiŞ ve içlerinden birinin adı Zarif’miŞ. İŞte
bizim aile bu Kafkasyalı Zarif’ten geliyor. Daha çok bu sebeple olacak
Kafkasya’yı çok seviyorum.

Edebiyata lise yıllarında Şiir ve kompozisyonlar yazarak baŞladım. Usta
hikayeci
Rasim Özdenören, Şair Erdem Beyazıt, Şair Alâaddin Özdenören ile aynı sıralarda okuduk.
Liseden sonra
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili
ve Edebiyatını bitirdim. Öğrenciliğim sırasında çalıŞmak zorundaydım. Muhtelif
gazetelerde sayfa sekreteri olarak çalıŞtım. Bu yüzden tahsilim biraz ağır
aksak ilerledi. Bütün bunlar zarfında vazgeçmediğim,değiŞmeyen, istikrarlı bir
yönüm vardı,o da Şairliğim ve yazarlığımdı.

Bir yerde çok titiz bir insanım,bir bakıma da hiç titiz değilim.
GörünüŞte bir düzensizlik içindeyim, ama herŞey zihnimde benim de ŞaŞtığım bir
disiplin ve düzen içindedir. şu masanın halini görüyorsun.Çekmeceler de öyle.
Ama söyleyin bir Şey onu gözüm kapalı çıkarayım. Hayatımda öyle. Bir telaŞ
içinde parçalanmıŞ gibiyim. Ama saati saatine programlanmıŞımdır. şiiri de ne
zaman yazacağımı bilmiyorum. Memur gibi. Durum öyle gerektiriyor.

Sezai
Karakoç
ağabeyin yayınladığı DiriliŞ dergisinde Şiirlerim
yayınlandı. Ağabeyin sohbetlerinden ve yazdıklarından çok Şeyler öğrendik.Her
anlamda bizim hocamızdı. YetiŞmemizde çok büyük faydası oldu. Sonra
Nuri Pakdil ve arkadaŞlarının yayınladığı Edebiyat dergisinde yazdım. 1976‘dan itibaren ise ben, Erdem
Beyazıt, Rasim Özdenören,
Akif İnan ve Nazif Gürdoğan‘nın kurucuları olduğu Mavera dergisinde Şiirlerim, bir-iki
hikayem, senaryo çalıŞmalarım, günlüklerim ve “Okuyucularla” ismini
verdiğimiz sohbetlerim yayınlandı. Bir kaç yıldan beri ise roman çalıŞıyorum.
Bunlardan ilki “
SavaŞ Ritimleri1985‘te yayınlandı. Ayrıca çocuk
edebiyatı dalında kitaplar yazdım.”1

DeğiŞik dönemlerde ilkokul öğretmen vekilliği ve Almanca öğretmenliği
yaptı.
1976‘dan itibaren TRT Genel Müdürlüğü‘nde mütercim sekreter olarak
görev aldı. Farklı gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı.
Mavera Dergisi‘ni arkadaŞlarıyla birlikte
yayımladı.
Zaman Gazetesi ve Mavera dergisi’nde ‘Okuyucularla’ baŞlığıyla
hayli ilgi toplayan ve bir ‘mektep’ özelliği taŞıyan sohbet köŞelerini
düzenledi.
1983‘te TRT İstanbul Radyosu’nda görev aldı. Radyo oyunları yazdı. 1984‘te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü alan
Zarifoğlu, 07 Haziran
1987‘de vefat etti.

Eserleri

şiir

 • İŞaret Çocukları
 • Yedi Güzel Adam
 • Menziller
 • Korku ve YakarıŞ

Hikaye

 • İns

Çocuk
Hikayeleri

 • SerçekuŞ
 • Katıraslan
 • Ağaçkakanlar
 • Yürekdede ile PadiŞah
 • Küçük şehzade
 • Motorlu KuŞ
 • KuŞların Dili

Çocuk
şiirleri

 • Gülücük
 • Ağaçokul (Çocuklara Afganistan
  şiirleri)

Roman

 • SavaŞ Ritimleri,Ana

Günlük

 • YaŞamak

Deneme

 • Bir Değirmendir Bu Dünya
 • Zengin Hayaller PeŞinde

Tiyatro

 • Sütçü İmam