Cennet Cehennem KavramLarı

Cennet ve Cehennem kavramları, bütün semavi dinlerde var olan kavramlardır. Cennet, Allah’a inanan ve ona ibadet eden doğru ve dürüst insanların ebediyen kalacakları mekandır. Cehennem, Allahı ve Resulu’nü inkar eden, her türlü kötülüğü yapan insanların ilahi bir adalet ile cezalandırılacağı yerdir.

Cennet için, ölümden sonra varılan nihai varış noktası inancı vardır. İyi insanların varacağı bir mekan olarak düşünülür, kötü insanlar içinse tam karşıtı cehennem yaratılmıştır. Cennet kavramının bulunduğu tüm inançlarda, tanımlar hemen hemen aynıdır. Cennet, Arapça kökenli bir kelimedir. İslamiyet’e göre, Cennetteki hayat sonsuzdur.

İslamiyet, inanca inkar getiren, Allahın birliğine inanmayan, Müslüman gibi görünüp İslam’a inanmayan insanların ebedi olarak Cehennemde kalacağını söylemektedir.  Müslüman olup günah işleyenlerin ise, cezalarını çekip tekrar cennete gireceğine inanılır.  Hıristiyanlık’ta Cennet kavramı anlatılırken, herhangi mükafattan bahsedilmemektedir. Dünyevi bir yer olmadığından, nimetleri hakkında bir bilgi yoktur.