CinseL Hayatınız

HAMİLE KALMADA DOÐRU OVULASYON ZAMANI NEDEN ÖNEMLİ?

“Bu sebeple, doğal yolla hamile kalmak isteyen çiftlere, doğru ovülasyon zamanını belirleyip, yeterli sayıda cinsel beraberlikte bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Sadece yumurtlama tayini ve buna göre planlanan cinsel iliŞki ile birçok hastamız bebek sahibi olmuŞtur. Unutmamak gerekir ki gereksiz yere baŞlanan kısırlık tedavisinin çiftlere yüklediği baskı ve stres çiftin gebelik Şansını azaltacaktır. Kısırlık ile ilgili tedavilerin hemen hepsi hormon temelli tedavilerdir ve muhtemel yan etkileri mevcuttur. Bu tür tedavilere baŞlamadan önce mutlaka doğal yolların denenmesini, eğer bunda baŞarı sağlanamazsa ilaç tedavisi ve diğer yardımcı üreme tedavilerine baŞvurulmasını öneririm.”Sağlık bakanlığının tüp bebek merkezleriyle ilgili yeni düzenlemesini ve embriyo sayısına getirilen kısıtlamayı olumlu karŞıladığını belirten Dr. Arslan’ın düzenlemele ilgili yorumu ise Şöyle:ÇOÐUL GEBELİKLERİN CİDDİ RİSKLERİ OLABİLİYOR “Tüp bebek tedavisinde esas amaç tekiz gebelik olmalıdır. Bildiğimiz gibi çoğul gebeliklerin birçok olumsuz yönleri var. Ancak çiftlerin durumlarına ve geçmiŞte gördüğü baŞarısız tedavi sayısına göre, birden fazla embriyo transferine imkan sağlayan bir düzenleme olabilir. Ayrıca, 40 yaŞ üstü kadınlarda fazla sayıda embriyo transferi gerekebiliyor. Bu bütün dünyanın kabul ettiği bir Şey ama uygun ve gebelik Şansı yüksek olan hastaya az embriyo vermek, yaŞı ve baŞarısız tedavi sayısı fazla olan kadınlara birden fazla embriyo transferi yapmak, ülkemiz koŞulları için daha uygun olur diye düŞünüyorum.” Tüp bebek uygulamalarında embriyo sayısının fazlalığı, erken doğum, anne karnındaki bebeğin kaybedilmesi ve gebeliğin ilerleyen zamanlarında anne adayında yüksek tansiyon gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.