Cinsel iSteksizLik

 

Bazı
bireyler de yukarıdakinin aksine cinsel yönden fazla arzulu
olmadıklarını düŞünürler. “Fazla cinsel arzu duymamak” da çoğu durumda
yapısal bir özelliktir ve birey baŞtan beri böyledir. Bazı insanlar
yapısal olarak cinselliğe daha az “düŞkündürler”.

Bazı
bireyler de yukarıdakinin aksine cinsel yönden fazla arzulu
olmadıklarını düŞünürler. “Fazla cinsel arzu duymamak” da çoğu durumda
yapısal bir özelliktir ve birey baŞtan beri böyledir. Bazı insanlar
yapısal olarak cinselliğe daha az düŞkündürler”.

Bazen
bir birey hayatının belli bir döneminde diğer dönemlerine göre daha az
cinsel arzu duyduğunun farkına varabilir.Cinsel arzunun anormal
bir Şekilde düŞük olduğunun belirleyicisi, bu arzu azalmasının kiŞiyi
rahatsız etmesi veya kiŞinin
eŞiyle olan
iliŞkilerini olumsuz etkilemesidir. Bu tanımın dıŞında kalan “azalmıŞ
cinsel arzu” anormal kabul edilmez