SağLık KonuLarı, DüzenLi

Bugüne kadar uğruna birçok kadının hayatı söndü…
Kızlık zarını herkes bekâretin simgesi bir damla kan olarak gördü…
Peki tüm bunlar doğru mu? Yoksa kızlık zarı tarih mi oldu?


Sadece ülkemizde değil birçok ülkede kadınların baŞlıca sorunu olan
bekâret, bugüne kadar hep ilk cinsel iliŞkiyle gelen kanla simgelendi.
Oysa günümüzde bu inanıŞın doğru olmadığını savunan görüŞler var. Cinsel
Sağlık Enstitüsü (CİSED) de bu konu hakkında yaptığı son açıklamalarda
bekâretin aslında kanla simgelenmesinin yanlıŞ olduğunu ve her Şey doğru
yapıldığında ilk iliŞkide acı, ağrı ve kanama olmadığını açıkladı.
CİSED BaŞkan Yardımcısı Psikolog Gülüm Bacanak, “Ne yazık ki ülkemizde
cinsel eğitim yok; kızlarımız ve erkeklerimiz cinsellik konusunda hiçbir
Şey bilmeden ya da çok sınırlı bilgi ile ilk iliŞkiyi yaŞıyorlar.
Erkekler, biraz daha bilgili ve deneyimli oluyor; ancak artık toplum her
Şeyi serbestçe yaŞıyormuŞ gibi görünse de, kızların evlilik öncesi
cinsel iliŞki yaŞamalarına hâlâ hoŞ bakılmıyor. Bir de ilk iliŞkinin
rahat olmaması gerektiğine dair bir beklenti oluyor; yani kadın acı
çekmezse, kan gelmezse bu defa erkek Şüpheye kapılıyor. Yani doğal bir
dürtü olan cinsellik, toplum tarafından çok zor bir hale getiriliyor.
İlk gece ile ilgili olarak kızların kafalarında bazı korkular oluyor.
Acı çekmek, ağrı duymak, kanama ya da kanamama gibi. Bu Şartlarda
sağlıklı bir iliŞki zaten beklenmiyor. Eğer erkek de ilk gece kızın
korkularını fark etmeyip zorlarsa o zaman durum daha da travmatik
olabiliyor. Fakat ilk gece kız ve erkek rahat olur, erkek eŞini
rahatlatır ve gevŞetirse, yeterli ön seviŞme yapılırsa acı, ağrı ve
kanama da olmayabiliyor. Acıyı, ağrıyı ve kanamayı yaratan Şey, iliŞki
sırasında kadının kendini kasması erkeğin de zorlaması oluyor” diyor.
İŞte Psikolog Gülüm Bacanak’tan bekâret ile ilgili çarpıcı açıklamalar!