cinseL SağLık

Bazen korkular ve kaygılar yatakta da peŞinizi
bırakmaz. Kimi zaman partneri mutlu edememe kimi zaman da mutlu olamama
endiŞeleri cinselliği özgürce yaŞamaya engel oluyor. Yatakta her
zaman mutlu olmak kolay olmuyor. Bazen cinsel sorunlar en mutlu
çiftlerin bile kapısını çalabiliyor. Özellikle de performans konusunda
inanılan yanlıŞ bilgiler mutluluğu erteleyebiliyor. Örneğin bir erkek
cinsel birleŞme sırasında karŞısındaki kadını mutlu edemeyeceğinden
korktuğunda ya da bir kadın orgazm olamayacağı endiŞesi duyduğunda
performans anksiyetesi denilen durumla karŞılaŞılabiliyor. Cinsel iŞlev
bozukluklarında en çok karŞılaŞılan durumlardan biri olan performans
anksiyetesinin nedenleri ise oldukça belirgin.

SERTLEşME SORUNUNU HAFİFE ALMAYIN
Psikiyatr Dr. Aytül Gürbüz Tükel, performans anksiyetesinin erkekte ve
kadında farklı sebeplerle ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Erkeklerde en
sık görülen nedenlerden biri sertleŞme sorunu. Yapılan araŞtırmalar,
her 10 erkekten 6’sının herhangi bir nedenle birkaç kez sertleŞme sorunu
yaŞayabildiğini ortaya koyuyor. Dr. Aytül Gürbüz Tükel, “SertleŞme
sorununun altında uykusuzluk, alkol, stres ve ilaç kullanımı gibi
sebepler olabiliyor. Ama bir erkek böyle bir durumla karŞılaŞtığında biz
hemen sertleŞme bozukluğu tanısı koymuyoruz. Bir kez olduysa ve stres
faktörüyle ortaya çıktıysa, bu durum normal karŞılanabilir. Fakat bir
kere böyle bir durumla karŞılaŞan erkek, daha sonraki cinsel iliŞkisinde
aynı sorunu yaŞayacağından korkuyor ve bu durumda performans
anksiyetesi ortaya çıkıyor” diyor. Bir erkek için sertleŞme önemli bir
sorun.