CinseL Yolla BuLaŞan HastaLıkLar neLerdir

Cinsel yolla bulaŞan hastalıklar, genellikle cinsel iliŞki yoluyla
insandan insana bulaŞan mikroorganizmaların (mikrop) neden olduğu
genital yol (üreme organları) enfeksiyonlarıdır.

Cinsel yolla bulaŞan hastalık nedir ?

Cinsel yolla bulaŞan hastalıklar, genellikle cinsel iliŞki yoluyla
insandan insana bulaŞan mikroorganizmaların (mikrop) neden olduğu
genital yol (üreme organları) enfeksiyonlarıdır.

Cinsel yolla bulaŞan hastalıkların dünyada görülme sıklığı nedir ?
Cinsel yolla bulaŞan hastalıklar, dünyanın pekçok bölgesinde büyük önemi
olan bir halk sağlığı sorunudur. Sorunun gerçek boyutları birçok ülkede
tam olarak bilinmemektedir. Ancak her yıl dünyada 250 milyondan fazla
kiŞinin cinsel iliŞki ile bulaŞan bir hastalığa yakalandığı tahmin
edilmektedir.

Cinsel yolla bulaŞan hastalıklar neden önemli halk sağlığı sorunudur ?
Sık görülmelerinin yanında, erken tanı ve tedavi uygulanmadığı takdirde
bu hastalıkların neden olduğu ek bazı sağlık sorunları ile de
karŞılaŞılmaktadır. Bu hastalıklar, cinsel eŞlerden sadece birinin
sağlık sonunu değildir. Korunmasız cinsel iliŞki (kondom kullanmama)
hastalığın sağlam eŞe de bulaŞmasına neden olur. Penis büyütücü. Bunun
yanında, tedavisi yapılmamıŞ cinsel yolla bulaŞan bir hastalığı olan
hamile kadınların, doğum öncesi veya hemen doğum sonrası dönemde
bebekleri de risk altındadır.

Cinsel yolla bulaŞan hastalıklar, kan yolu ile de bulaŞabilir mi?
HIV (AİDS virüsü), hepatıt B virüsü ve frengi mikrobu kanda da
bulunduğundan cinsel iliŞki dıŞında kan yolu ile de bulaŞabilen
hastalıklardır. BulaŞmada kontrolsüz kan kaldı, steril ( mikroplardan
anrındınlmıŞ) olmayan Şırınga ve iğneler, kesici ve delici aletler de
rol oynar. Damar içi uyuŞturucu bağımlılarının kullandıkları Şırınga ve
iğneler ile bu hastalıkların bulaŞma riskleri vardır.

Cinsel yolla bulaŞan hastalıkların hangileri anneden bebeğine
bulaŞabilir ?

HIV enfeksiyonu, hepatıt B, sifiliz (frengi), gonore (bel soğukluğu),
herpes ve klamidyoz adı verilen hastalıklar gebelik süresince veya
doğum sırasında anneden bebeğine bulaŞabilir.

Cinsel yolla bulaŞan hastalıkların en sık rastlanılan belirtileri
nelerdir ?

o Cinsel organlardan akıntı veya cerahat gelmesi: Kadınlarda vaginada
bazen normalde
bulunan akıntı fazlalaŞır. Akıntı su gibi, süt gibi, san veya yeŞil
renkte olabilir. Bazen fena kokuludur.
o Cinsel iliŞki sonrası kanama,
o İdrar yaparken yanma, sızı, sık sık az miktarda idrara çıkma
o Cinsel organ ve çevresinde kaŞıntı,
o Peniste (erkek cinsel organı), vaginada (hazne ) kabarcık, yara, sığıl
ve kızartı,(penis büyütücü)
o Kasık lenf bezlerinde ŞiŞlik,
o Testıslerden (haya ) bir veya ikisinde birden ağıı,

Sizde herhangi bir cinsel yolla bulaŞan hastalık olduğundan
kuŞkulanıyor musunuz ?

Cinsel yolla bulaŞan hastalıkların tanısı helam tarafından konabilir.
Yukarıdaki belirtiler cinsel yolla bulaŞan hastalıklara iŞaret
edebilir.
Hekını önerisi olmadan ilaç kullanmayınız !
Cinsel yolla bulaŞan hastalık belirtilerinden kuŞkulandığınızda hekime
baŞvurunuz. Cinsel eŞinizin de muayene ve gerekirse tedavisini
yaptırınız.