CinseL SağLık Önerileri

Bazı erkekleri tanımak için yatağa girene kadar
bekleyin. Çünkü dıŞarıda sakin, sessiz görünenler bazen yatakta
saldırgan bir kiŞiliğe bürünebiliyor. Peki bu erkeklerden ilk cinsel
deneyimden sonra kaçmak mı gerekiyor, yoksa onları kurt halleriyle kabul
etmek mi?
Hayallerinizin erkeğiyle sonunda tanıŞtınız. Her Şey gerçek olamayacak
kadar güzel gidiyor. İliŞkiniz tüm hızıyla ilerlemeye baŞladı ve sonunda
beklenen gün geldi. Siz ilk birlikteliğin heyecanını yaŞarken, bir de
baktınız ki yanınızda nezaket timsali görünen erkeğiniz yatakta adeta
bir kaplana dönüŞüyor. Ne oluyor da sevdiğiniz tüm özelliklere sahip
sevgiliniz böyle değiŞiyor? Bu sorunun cevabını biz de merak ettik ve
iŞin uzmanlarından olan Psikolog Narek Karasu’ya yönelttik. Karasu,
“Cinsel iliŞki sırasında farklı davranıŞlar sergileyen erkeklerin böyle
davranmasının nedenlerinin baŞında farklılık arayıŞı geliyor. Fakat
durumu sadece buna bağlı olarak açıklamak doğru olmaz. Bazen insanlar,
bilinçaltında kendilerine haksızlık yapıldığını düŞündükleri durumlarda
zihinlerinde düŞüncelerini kodlarlar. Bu durum, söz konusu düŞüncenin
dıŞavurumu olabilir. Cinsel iliŞki sırasındaki sert tavırlar, intikam
almak ya da hırslarını boŞaltmak gibi düŞünülebilir” diyor.