Cinsiyete Bağlı Kalıtım

Cinsiyete Bağlı Kalıtım
Cinsiyete bağlı özellikler ender ve yalnızca erkeklerde görülür.
Kalıtımın etkilenmeyen kadınlar aracılığıyla gerçekleŞtiği
düŞünülmektedir. Anormal genin X kromozomuyla geçtiğine ve taŞıyıcı olan
kadında diğer normal X kromozomlarıyla maskelendiğine, oysa etkilenen
erkekte maskelenmediğine inanılmaktadır. Ender görülen ve akıl
geriliğiyle ilgili olan cinsiyete-bağlı kalıtım durumları arasında
okülo-serebro-renal sendrom ,Hunter sendromu Ve bazı konjenital
hidrosefalus vakaları vardır. Duchenne tipindeki bazı psödohipertrofik
kas distrofisi ve nefrojenik diabetes insipidus vakalarında da akıl
geriliği görülebilir. Bazı cinsiyete bağlı kalıtım durumlarında, örneğin
glükoz-6-fosfat dehidrojenaz Yetersizliğinde, kadının taŞıyıcı olup
olmadığı, biokimyasal yoldan belirlenir.