Çocuklarda Görülen Alerjik Hastalıklar Nelerdir

Çocuklarda görülen alerjik hastalıklar 10 baŞlık altında toplanabilir. Bunlar baŞlıkla halinde şu şekilde sırayabiliriz.


Alerjik bronŞiyal astım (yada güncel deyimiyle sadece astım) en önemli
hastalıktır. Solunum sıkınıtısı ile gitmesi hastalığın bilinen en önemli
dramatik yönüdür. Çocukluk çağında en sık görülen kronik solunum yolu
hastalığıdır. Çocukların % 1-7 sinde görülür.ii. Alerjik rinit
(AR) çocukların alerjik hastalıklar içinde en sık görülenidir. Astım
ikinci sıklıktadır. En sık nedeni bahar mevsiminde görülen tipidir.
mevsimsel AR ye neden olan polen alerjisidir. Buna intermittent AR
denir. Hastalarda sıklıkla ilkbahar ayında göz ve burun alerji bulguları
görülür. Bunun nedeni bahar ile birlikte açan ot, ağaç vb çiçeklerinin
erkek gametleri olan polenlerin doğaya yayılmasıdır.iii.
Atopik dermatit (bebeklik egzeması) çocukluk çağında hayatın en erken
döneminde görülen alerjik hastalıklardandır. Normalden daha sık oranda
bu çocuklarda bir besin alerjisi de vardır. Bu sıklıkla inek sütü
alerjisidir. Ancak tüm hastalarda beklenmez. Deride yüzde, boyunda,
kollarda kaŞıntılı, kuru lezyonlar tipiktir.iv. Besin (gıda)
alerjisi çocuk alerjik hastalıklar arasında en erken görülenidir. En sık
nedeni inek sütüdür. Ayrıca yumurta, daha sonra ise tahıl, çerez, balık
en sık görülen diğer besinlerdir.v. İlaç alerjileri çocuklarda
eriŞkinlere oranla son derece az görülürler. Bunun nedeni çocuk
organizmasının denge yanıtlarının daha güçlü olması, alerjenle
karŞılaŞma miktarının azlığı, henüz geliŞimini tamamlayamamıŞ bağıŞıklık
sisteminin olmasıdır.vi. Hayvan alerjisi de çocuklarda sıkça görülen bir durumdur. En sık görülen hayvan alerjisi kedidir.vii. Böcek alerjileri arasında çocuklarda en sık görüleni arı ve sivrisinektir.viii. Ürtiker (kurdeŞen) sanıldığının aksine pek az oranda çocuklarda alerjiktir.ix.
Anaflaksi çocukda acil sınıfında ve ölüme neden olan bir alerjik
hastalıktır. En sık nedeni alerjik ilaç alınması (penisilin ..), arı
veya sinek sokması, alerjik besin alınması vs dir.x. Diğer çocuk
alerjik hastalıkları arasında çocuklarda çok daha az görülen birkaç
hastalık sayılabilir. Örneğin plastik madde (lateks alerjisi) ve
geliŞmiŞ ülkelerde daha sık görülen hamamböceği alerjisi ülkemizde çok
azdır. Sağlıklı yaşam dileğimizle mutlu kalın ..