140 Kez Bakılmış

Couvade Sendromu Nedir

Couvade Sendromu na yakalanan erkekler, eŞleri hamile kaldıktan kısa bir süre sonra gebelik semptomları yaŞıyor.
Couvade Sendromu denilen hastalık, eŞleri gebe kalan erkeklerin kısa bir
süre sonra gebelik semptomları yaŞaması anlamına geliyor. Bu semptomlar
arasında mide, bağırsak sistemi rahatsızlıkları, karın büyümesi,
iŞtahta değiŞme, kokuya hassasiyet, sırt ağrıları, bacak krampları,
halsizlik, uyku yakınmaları, diŞ ağrısı, deride isilik, bayılma ve kilo
alma yer alıyor. Couvade Sendromu yaŞayan baba adaylarına yaŞadıkları bu
semptomların hastalıktan daha çok ebeveynlik konusundaki yetersiz
bilgilenmelerinden kaynaklandığının açıklanması gerekiyor. Uzmanlar, bu
sendromu yaŞayan baba adayının kaygıları ile baŞa çıkamaması durumunda,
destekleyici psikoterapi tedavisi görmesi konusunda uyarıyorlar.
Semptomlar, gebeliğin ilk üç ayının sonunda baŞlayıp, ikinci üç ayında
artarak ve doğum gerçekleŞene kadar sürüyor. Uzmanların 267 çift
üzerinde yaptıkları çalıŞmada, erkeklerin yüzde 22.5 inin Couvade
Sendromu yaŞadıkları belirlendi. Ayrıca Couvade Sendromu yaŞayan ve
yaŞamayan erkekler arasında davranıŞsal olarak anlamlı farklar bulundu.
Gebelik öncesi, gebelik esnası ve sonrasında yapılan ziyaretlerde,
Couvade Sendromu yaŞamayan erkeklerde sabit bir düzey bulunmasına
rağmen, sendromu yaŞayan erkeklerde her ziyarette semptomların iki kat
arttığı gözlendi.
Türkiye de 2002 yılında 150 çift üzerinde yapılan araŞtırmalarda ise
eŞlerinin gebelikleri sırasında baba adaylarının yarısından fazlasının
endiŞe hali yaŞadıkları, yaklaŞık üçte birinin kendisini normalden daha
iyi hissettikleri, bunlar içerisinde, yüzde 28 inin yorgunluk ve çabuk
yorulma, yüzde 26 sının diŞ ya da diŞ eti ağrısı, yüzde 23 ünün sık
idrada çıkma, yüzde 20 sinin normalden daha az aktif oldukları saptandı.
Uzmanlar baba adayı olmayı bekleyenlerde yaŞanan semptomların,
hamileliğe hissi olarak katılmaya, önceki çocuk sayısına, dini inanca,
yaŞadıkları strese ve hamilelik döneminden önceki sağlık durumlarına
bağlı olarak ortaya çıkacağını belirtti.