Cuma günü okunacak dualar

Cuma günü okunacak duâlar

 

  Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh”  okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.


Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü
teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü iŞlerden korur.” (İhlas. Kul
hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.)

    Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.

   Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köŞk ihsan edilir.


Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla
aydınlanır. İki Cuma arasında iŞlediği günahlar da affolur.

  Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.


Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el
Kürsi,  İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan,
beni rüyada görür.

Cumâ namazından sonra Şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme
yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd.
Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey
Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl
ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düŞürme. Fadlınla, ihsân ederek
beni Senden baŞkasına muhtâc etme! demektir.

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ baŞkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

Abdullah
bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarŞamba, PerŞembe ve Cuma
günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok
sadaka versin. Namazdan sonra Şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile
duâsı kabûl olur.

Allahümme
innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ
hû. Âlimül ğaybi veŞŞehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike
bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ
te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel
arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe
illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haŞe’at lehül ebsâru ve veciletil
kulûbü min haŞyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî,

diyerek hâcetini söylemelidir.

yARen