Cuma Günü SözLeri

Allahım!
İhsan buyurduğun nimetlerini geri almandan, azabının ansızın gelip
çatmasından, gazabına sebep olacak Şeylerden Sana sığınırız.Bizlere yol
göster Allahım!
Allahım!
Sana itaat edilir, Sen karŞılığını verirsin; Sana isyan edilir, Sen
bağıŞlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı
ortadan kaldırıp, hastalara Şifa, dertlilere deva verir, günahları
bağıŞlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur
Allahım!
Allahım!
Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her
türlü Şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım!
Bizleri Sen’i çok zikreden, Sana çok Şükreden, Sen’den çok korkan, Sana
çok itaat eden, Sana karŞı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua
dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.
Allahım!
“Kimsesiz kimse yok, herkesin var kimsesi,
Kimsesiz kaldık medet ey, kimsesizler kimsesi”
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahım! Mahlukatın
adedince, Zatının rızası, arŞının ağırlığı ve kelimelerinin
mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salat
eyle.
Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! Bela ve musibetlerin sağanak sağanak
üzerimize yağdığı, ardı arkası kesilmeyen depremlerle inim inim inleyip
çaresiz kaldığımız Şu günlerde, çaresizlerin yegane çaresi Sensin deyip
Sana yalvarıyor, halimizi Sana arz ediyoruz. Celalinden cemaline,
kahrından lütfuna sığınıyoruz. Bizim Rabbimiz Sensin. Sen, bizleri
semavi ve arzi musibetlerin eline teslim etmeyecek kadar merhametlisin.
Bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza buyur!
Amin..
Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin..