Cuma Gününün öNemi ve faziLetLeri NeLerdir

Cuma
gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla
aydınlanır. İki Cuma arasında iŞlediği günahlar da affolun.) [Tergib]Cuma Günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]Cuma Günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köŞk ihsan edilir.) [Taberani] Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani] (Cuma gecesi gusledenin günahları affolur.) [Taberani]Cuma
Günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa
hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da
olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]Cuma namazından sonra, yedi
defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan,
beladan, kötü iŞlerden korur.) [İ.Sünni]Cuma dünyada ve Cennette mü’minlerin bayramıdır). (Bir kimse, mâni yok iken, üç Cuma namazı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Ya’nî iyilik yapmaz olur). Cuma namazından sonra bir an vardır ki, mü’minin o anda ettiği duâ red olmaz). Cuma
namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu’avvizeteyn okuyanı Allahü
teâlâ, bir hafta kazâdan, belâdan ve kötü iŞlerden korur). Cuma
Günü yapılan ibâdetlere, baŞka günde yapılanların, en az iki katı sevâb
verilir. Cuma Günü iŞlenen günahlar da iki kat yazılır. Cuma Günü,
ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanıŞırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bu
günde kabir azâbı durdurulur. Bazı âlimlere göre, mü’minin azâbı artık
baŞlamaz. Kâfirin, Cuma ve Ramazanda yapılmamak üzere, kıyâmete kadar
sürer. Bu gün ve gecesinde ölen mü’minler, kabir azâbı çekmez. Cehennem,
Cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselâm, Cuma günü yaratıldı. Cuma
günü Cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı Cuma günleri
göreceklerdir.