Cünüb Olan Kimse Ne Yapmamalı

Cünüb Olan Kimse Ne Yapmamalı?

Dinî
kitaplardan
herhangi birini elle tutmamalı ve okumamalı.

Tevrat,
incil ve Zebur
okuması mekruhdur. Zira onlar da Allah Tâlâ’nın kelamıdır. Onlardan
değiŞtirilen ayetler bilinmemektedir. Olduğu gibi duran ayetlerde
çoktur.
Binâenaleyh onlara yapıŞmaktan kaçınmak ihtiyaten evladır.(3)

Elini ve
ağzını
yıkamadan yiyip içmemeli.

Tam bir
ayet
okumamalı, caiz değildir. Ancak duaya benzer bir ayeti dua niyetiyle
okusa
caizdir. (3)

Kur’an
yazılmıŞ bir
parayı da kesesiz tutması caiz değildir. (3)Guslü Gerektirmeyen Haller
Henüz
Şehvet duygusu oluŞmamıŞ ve bulûğa ermemiŞ çocuğun cinsî
yakınlaŞmada bulunması.

Tenâsül
uzvundan Şehvetle açık bir sıvı hâlinde meni akması.

Cinsî bir
Şehvet duyulmasına rağmen meninin dıŞarıya çıkmaması.

şehvetten,
baŞka bir Şeyden (hastalık, heyecan vs.) dolayı meninin
akması, kızın bekâretini gidermeyen cinsî bir yakınlaŞma (çünkü kızlık
zarı
haŞefenin sünnet yerine kadar giriŞini engeller). Bu gibi durumlarda
gusül farz
değildir.