DİNİ BAYRAMLAR Hakkında BiLgiLer

 

DİNİ BAYRAMLAR.
Dini bayramlar, yeryüzünde yaŞayan çeŞitli dinlere mensup toplulukların belli
bir tarihte, yılda bir kere bir veya birkaç gün sevinç gösterileriyle ve
ayinlerle, ritüellerle kutladığı günlerdir.
Müslümanlar her yıl iki dini bayram kutlar: 1. Ramazan Bayramı, 2. Kurban
Bayramı. Dini bayramlar, ulusal bayramlardan farklı olarak ay takvimine göre
düzenlendiğinden her yıl 10 gün erken gelirler. Bir insan ömründe (ortalama 70
yılda) dini bayramların bu dönüŞümünü üç kere izleyebilir. Yani bir kıŞa, yaza
veya baharlara gelen bayramları ömründe üç kere görebilir.
Bayramın ilk gününden önceki güne arefe veya arife denir. Ramazan Bayramı,
şevval ayının birinci günü baŞlar, üç gündür. Kurban Bayramı, Zilhicce’nin 10.
günü baŞlar, dört gündür. Bayram günü oruç tutulmaz, çalıŞılmaz (çalıŞanlara
ücretleri iki kat ödenir), icra takibi yapılmaz, resmi yerler kapalıdır, herkes
sevinç içinde eğlenir, fakat dini bayramlarda Latinlerdeki gibi festival ve
faŞing havası yoktur.
Ayrıca, bayram gibi kutlama günleri vardır ki, bunlar daha yöresel, daha dar
topluluklara mahsustur, AŞura veya AŞure kutlaması gibi yahut kandil günleri
(Mevlid, Regaib, Mirac, Berat, Kadir) gibi.

MİLLİ BAYRAMLAR
şehir ve kasabalarda bir Şenlik havası içinde kutlanan bu bayramların (30 Ağustos
Zafer Bayramı,Cumhuriyet Bayramı,KurtuluŞ Bayramları gibi) askeri
geçitler,fener alayları v.b. “resmi” gösterilerinde gelenek olan tek
öğe seğmenler,zeybeklerin özel kıyafetleriyle gösterilere katılmalarıdır.

Ama bu bayramlar nedeniyle resmi gösteriler bittikten sonra,kimi yerlerde gece
geç vakitlere kadar iŞçilerin,esnafın kendi aralarında hükümet ya da belediye
meydanında düzenledikleri eğlenceler bu Şenliklere farklı bir anlam
katmaktadır.

Bu eğlencelere davul,zurna takımları da katılır.Anadolu kasabalarında her yerin
kendi oyunları oynanmasına karŞılık,İstanbul,Ankara gibi büyük Şehirlerde bu
toplantılara farklı gruplar gösterileriyle katıldıklarından,eğlenceler bir tür
“halk dansları festivali” görünümündedir.

Resmi bayramlarda birçok yerlerde resmi törenlerden sonra bayram yeri olarak
nitelendirilen çayırlarda güreŞler,koŞular ve baŞka çeŞit yarıŞmalar
düzenlenir.
GeçmiŞ yıllarda siyasi partiler resmi bayramlarda davullu zurnalı eğlenceler
düzenleyerek bir yandan bayramların daha canlı geçmelerini sağlamıŞ bir yandan
da diğer partilerle bir yarıŞma ortamına girmiŞlerdir.Böylece bayram
gelenekleri de değiŞimden payını almıŞlardır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı