Dış GebeLik Nedir

Yumurtalık yolu içinde oluŞan gebeliğe dıŞ gebelik denir. Laporoskopi denilen
yöntemle delikler açılarak yapılabildiği gibi normal sezeryan Şeklindede
yapılabilir.Gebeliğin geliŞimi sırasında tüpün yırtılması
ile oluŞan kanamayı önlemek için bu dıŞ gebelik sonlandırılmalıdır. 
Ameliyatla tüpün ve gebelik mahsülün alınması ( Salpingectomie )
gerekebileceği gibi sadece gebelik ürününü almak ta ( Linear
salpingostomie) mümkün olabilir. Ameliyat acil olarak genel
anestezi altında yapılır ve 30-60 dakika kadar sürer. Ameliyat genelikle
karına 3 adet delik açılarak laporscopie ile yapılabildiği  gibi açık
operasyon Şeklinde de yapılır. Hastahanede ortalama 2 gün kadar kalınır.