Doğum Sonrası Vajinal Deformasyon Nedir

Dokuz aylık zor ama güzel marotonunuz sonra erdi. Hayatta en güzel
duygulardan biri olan anneliği yaŞadınız. Minik, bıdık, can, bitanesi…
Artık nasıl hitap edersiniz bilmem ama yıldızınız yanınızda, daha ne
istersiniz ki!

İsteyeceğiniz bir Şeyi biliyorum aslında. Kendinize zaman ayırmanız,
eŞinize zaman ayırmanız, cinselliğe zaman ayırmanız. Doğum oldu, uykusuz
geceler baŞladı ama bir yandan da artık günlük hayatınıza dönmek ve
cinsellik yaŞamak istiyorsunuz. Merak ettiğiniz birŞey var o da doğumdan
sonra cinsel hayatınızın nasıl olacağı…

Nasıl doğum yaparsanız yapın ister normal ister sezaryen eğer
yaralarınız iyileŞmiŞse, kanamalarınız kesilmiŞse ve cinselliği yaŞamak
istiyorsanız iliŞkiye girebilirsiniz. Bu dönem doğumdan sonraki 6.
haftadır. Eğer Şikayetleriniz daha kısa sürede kaybolmuŞsa iliŞki doğum
sonrası 4-5 haftada da baŞlayabilir.

Normal doğum yapanlarda sık olarak karŞılaŞılan sorunlardan biri
doğumu kolaylaŞtırmak için yapılan kesiye ya da kontrolsüz doğuma bağlı
vajinal dokuların fazla gerilmesi, esneklik kaybı, vajinanın giriŞinde
geniŞleme ve vajinanın yapısında bozukluklardır. Vajina hazne olarak da
bilinen ve iliŞkiye girilen yerdir. Evet normal doğum sonrası vajen
geniŞler ve geniŞlemiŞ dokular eski haline dönemez öyle kalır. İlk
dönemde cinselliği etkilemez ama gebelik sayısı arttıkça iliŞki
esnasında darlık hissedilemeyeceği için malesef cinsellik artık verimli
yaŞanamaz. Bu problemler cinsel hayatı etkilediği kadar aslında idrar
problemleri de ortaya çıkarabilir. İdrar tutamama, öksürürken
hapŞırırken idrar kaçırma ya da idrar torbasının sarkmasına bağlı eline
ŞiŞlik gelmesi gibi… Aynı zamanda rektum da (bağırsakların son kısmı )
vajinaya doğru sarkabilir ve rahat dıŞkılayamama gibi sorunlar ortaya
çıkabilir.

İlginçtir doğumdan sonra iliŞki esnasında ağrı ya da acı olma sıklığı
sezaryan ameliyatı ile normal olup vajinal yırtık olmaksızın
doğuranlarda %3-4 iken, doğumu zor olup, kontrolsüz, ileri derecede
yırtıkları olanlarda bu oran ortalama 3 kat daha fazladır.

Her doğumda vajina bölgesinde geniŞleme olur mu?
Olmaz.

Vajinal geniŞleme kadının dokularına, yaŞına, bazı hastalıklarına
bağlıdır, ama suçu zor doğumlara atmak daha doğrudur. Doğum esnasında
yırtılmayı dokunun kendisine bırakırsak en olmaz ve en uygunsuz yerden
yırtılıp ilerde bu Şekilde sorunlar doğuracaktır yani rastgele ve
kontrolsüz yırtılma sonucu vajina dokusu bozulup, esneklik kaybedilecek
geniŞleyecek ve bollaŞacaktır. Sonuç cinsellikte hüsran!!

Doğumda bebek baŞı çıkarken istenilen yerden geniŞletmek, rastgele
dokuların yırtılmasını önlemek için düzgün bir kesi yapılır. Buna
epizyotomi denir. Doğumda dikiŞli ya da dikiŞsiz olarak kritik edilen
esas olay budur aslında. Kesi iki Şekilde yapılabilir. Meraklanmayın o
bölge uyuŞturulur ve zaten çok inceldiği için acı duyulmaz. Makasla
kesilir. Vajinadan baŞlanıp rektumdan uzaklaŞarak mediolateral (orta
yan) denilen 45 derecelik açıyla yapılan bir kesi. Bu keside rektumdan
uzaklaŞıldığı için o bölgede yırtılma gibi bir risk oluŞmaz.

İkinci ise vajinanın alt ucundan rektuma kadar inen orta hatta
yapılan medial kesidir. En önemli riski rektuma kadar uzama ihtimalinin
olmasıdır. Ama bunun yanında çabuk iyileŞmesi, iliŞkide acının daha az
yaŞanması ve kanamanın daha az olması gibi avantalajları vardır.Bebek ve
plasenta yani bebeğin eŞi çıktıktan sonra kesilen yerler uygun Şekilde
dikilir. Bu dikiŞlerin alınmasına gerek yoktur ama temizliğine dikkat
etmek gerekir.

Tamam doğum esnasında uygun yerden kesi yapıldı ama bu yetmiyor ki…
Daha önemlisi bunu baŞarılı bir Şeklide usulüne uygun onarmak ve
dikmek. Eğer baŞarılı bir dikim olmazsa hem vajinada geniŞleme hem de
dokuların iyi kaynamamasına bağlı skar dokusu (iz, ŞiŞlik ve kabarıklık)
oluŞur. Bunun oluŞması iliŞki esnasında ağrı ya da acı hissedilmesine
hatta o bölgeden ses ya da hava gelmesine neden olabilir. Bazı
kadınlarda doğum kolay olmuŞ, kontrollü bir kesi yapılmıŞ ve düzgün
iyileŞmiŞ yani herŞey çok baŞarılı geçmiŞ olsa da dikiŞ yerlerinde sızı
ve ağrı hissedilebilir. Yaranın iyileŞmesi dokulara ve kanlanmaya da
bağlıdır. Eğer bu normal Şartlarda olmazsa ilerde bu tür sorunlarla
karŞılaŞılır.

Vajinal geniŞlik genital ve idrar yolu enfeksiyonlarına da zemin
hazırlar. Tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkar. İŞin bir de estetik
boyutu vardır. Kadın görünümünden Şikayetçidir, sarkmaya ve bolluğa
bağlı o bölgede bir huzursuzluk ve dolgunluk hisseder. İliŞkide
yeterince tatmin olmayan ya da tatmin edemeyen, bir de eksiklik
hissettiği vücudu konusunda çeliŞkiler yaŞamaya baŞlar. Olay evde yatak
odasında çatırdamalar ve huzursuzluklar yaŞamaya kadar gider. Kızgınlık,
utanç, çaresizlik, isteksizlik ve daha birçok duygu beraberinde
yaŞanır.

Bu estetik kaygılar yüzünden kendini beğenmeyen kadını düŞünebiliyor
musunuz ? SeviŞme esnasında aklı sürekli bu konuyla meŞgul olur ve
cinsel iliŞkiden zevk alamaz ya da orgazm olamaz. Bu arada erkekler de
doğum öncesinde vajinal darlığın daha iyi olduğunu, daha verimli bir
iliŞki yaŞadıklarını, doğum sonrası dıŞ genital sistemde gözle görülür
deformasyonlar ve değiŞiklikler olduğunu düŞünüp ya da söyleyip eŞinden
uzaklaŞırlar.

Kadınlar her zaman güzel olmak ister ve kendini güzel hissetmek.
Günümüzde meme, yüz ve karın estetiği kadar revaçta olup önemsenen bir
operasyon olan vajina estetiği çoğu kadının artık tercih ettiği bir
müdahele olmuŞtur. Gerek vajinal geniŞliğin daraltılması gerekse vajinal
estetik operasyonu (epizyotomi yerinde büzüŞmüŞ, katlanmıŞ, sertleŞmiŞ,
renk değiŞtirmiŞ alanların onarımı ) artık baŞarılı ve basit
operasyonlardandır.

Vajen daraltma operasyonuna vajinoplasti denilir. %100 e yakın baŞarı
oranı olan bu operasyonda, lokal yani sadece o bölge uyuŞturulabileceği
gibi genel anestezi de kullanılabilir. Bu tercih doktorun tercihi olup
hastadan hastaya da değiŞebilir. Ameliyathane Şartlarında yapılabileceği
gibi uygun ortam sağlandığında muayenehane Şartlarında da yapılabilir.
Ortalama 30 dakika süren bu iŞlemde vajen duvarı kesilir ve fazla doku
çıkarılır. Kalan dokular birbiriyle birleŞtirilir. DikiŞlerin sonradan
alınmasına gerek yoktur. Vajinal estetik operasyonlarında da bozulmuŞ
alan düzeltilir, fazla deri toparlanır, renk değiŞiklileri düzeltilir,
yara izleri kaldırılır. Operasyon sonrasında düzenli pansuman yapılmalı,
antibiotikler kullanılmalı ve temizliğine dikkat edilmelidir. Hastanede
hasta 1 gün yatırılır ya da 4-5 saat dinlendirildikten sonra taburcu
olur. Ayakta duŞ Şeklinde banyo yapılabilir ve kısa sürede günlük
hayatına dönülür. 1 ay yasaklı zamandır. Bu süreçte iliŞki olmamalı,
hekimin yasakladığı her davranıŞ ya da hareketten kaçınılmalıdır.

Biraz daha az rastlanan durum ise vajina darlığıdır. Normal doğumdan
sonra epizyotominin yanlıŞ ya da uygunsuz dikilmesi ya da o bölgenin
iltihaplanmasında giriŞin elastikiyetini kaybetmesi sonucu dar bir vajen
oluŞabilir. Bu durumda iliŞki gerçekleŞtirilemez ya da ağrı hissedilir.
Tabiki bu durumun da tedavisi mümkündür. Operasyonla vajina
geniŞletilir. Bu operasyonda ortalama 30 dakika sürer. Hatta hasta
hastanede 4-5 saat dinlendikten sonra evine gönderilebilir. İyileŞme
süresi de ortalama 1 aydır.

Doğum sonrasında meydana gelen değiŞiklikler gerek fiziksel gerek
psikolojik olarak kadını ve tabiki eŞini etkiler. Eğer bu sorunlar
cinsellikten ve yaŞamdan uzaklaŞtırıyor, kadında utanç, güvensizlik,
eksiklik erkekte tatminsizlik, baŞarısızlık ve sonuca ulaŞamamayı
barındırıyorsa mutlaka çözüm bulunmalı ve yatak odasında duvar
çatırtılarına izin verilmemelidir. Eğer haz alma konusunda ya da orgazm
olma konusunda doğum sonrası sorun yaŞanıyorsa mutlaka kadın
hastalıkları ve doğum uzmanına baŞvurmalı ve muayene olunmalıdır. Bu
sorun nerden kaynaklanırsa kaynaklansın mutlaka bir sebebi vardır ve
tedavisi mümkündür.

Operasyonlar jinekologlar tarafından baŞarıyla yapılan iŞlemlerdir.
Mutluluk veren annelik duygusunun yanına cinselliği de doyasıya yaŞayan
ve yaŞatan eŞ kavramını eklemek doğum sonrası kazanılan en güçlü
ikilidir.Önemli olan doğum sonrasında da eŞinizle beraber cinselliği
eskisi gibi doyasıya yaŞamanızdır.