DuaLar, Arabaya Binerken Okunacak Dua, GünLük Okunacak DuaLar


“Bismillahi,
sübhanellezi
sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve
inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün.”

Bu dua arabalara binerken
okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan baŞka
sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira
Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı
okurlardı.