Belli Bir Saatte Uyanmak İçin Okunacak Dua

Belli
Bir
Saatte Uyanmak İçin
Belirli
bir saatte uyanmak
isteyen kimse,


Kevser sûresini üç defa ve
Allah’a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.İnnâa
e’taynâakel kevser.
Fesalli li rabbike
ven har
. İnne
Şâanieke hüvel ebter