Duanın Kabulü

Duanın
Kabulü
Büyük
zatlar,
bir kimse dua ettiği zaman
7 kere “Yâ Vehhâb”
dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demiŞlerdir
. (7)