Emeklilik İçin Eksik Primleri Olanlar Dikkat! İşte Tamamlamanın 5 Yolu

Çalışanlar bir an evvel emekli olmayı hedefliyor. Ama bu gayenin önünde kimi pürüzler var. Yaş, sigortalılık mühleti ve en kıymetlisi eksik primler. Eksik primleri tamamlamak için sigortalıların kimi imkanları var. İşte bunun 5 yolu…

1- ÜÇ DOĞUMA KADAR

Askerlik borçlanması ve tevellüt borçlanması eksik prim olduğunda birinci akla gelenler. Böylelikle hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Sigortadan sonra yapılan 3 tevellüt 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. Birinci sigorta yaptırılmadan evvel yapılan askerlik ise borçlanılan gün kadar işe giriş tarihini geri çektiği için emeklilik yaşı ve prim kaidesi azalıyor.

2 – SİGORTA YATMADIYSA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son açıkladığı datalara nazaran; 100 çalışandan 34’ü kayıt dışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği mühletin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de yetim maaşı için dava açabiliyor.

3 – BORÇLANMA İMKANI

Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kalınan vakitlerin bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkanı var. Bunlardan kimileri şöyle: Memurlar fiyatsız müsaade müddetlerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Sigortalı olmaksızın doktora tahsili yahut tıpta bilirkişilik için yurt içinde yahut yurt dışında geçirilen doktora yahut bilirkişilik tahsil vadeleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların sıradan staj vadeleri de borçlanma kapsamında.

4 – FIYATSIZ İZİNLİLER

Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı başkalarından munfasıl olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Tutukluluk ve gözaltında geçen mühletler de borçlanılabiliyor. Bu müddetleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz. Grev ve lokavtta geçen vadeleri de borçlanmak mümkün. Yeniden ekonomik bunalım periyotlarından fiyatsız müsaadeli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Hekimler fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri mühletleri borçlanabiliyor.

5 – GURBETTE GEÇEN VADELER

Seçim kanunları yeterince hizmetlerinden istifa eden kamu hizmetlileri istifa ettikleri devir ile seçime kadarki devranı borçlanabiliyor. Yurt dışında çalışanlar malûm kaidelerde bu mühletleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Tekrar hatunlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri vadeleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor. (Posta)