en komik fıkralar

Adamın biri kumsalda yürürken ayağı eski bir lambaya takılmıŞ,adam lambayı kumların içinden çıkarmıŞ, ovalamıŞ.Lambadan cin çıkmıŞ ve;

-'Sadece bir dilek hakkin var, iyi düŞün öyle dile' demiŞ.Adam hiç tereddüt etmeden, cebinden bir harita çıkararak:

-'Bütün dünyada zulmün, savasın, açlığın bitmesini istiyorum.Bu haritadaki ülkeleri görüyor musun?Bu ülkelerin birbiriyle savaŞmayı bırakmasını,her yere barisin gelmesini diliyorum' diyivermiŞ.Cin haritaya bakmıŞ ve dehŞetle;

– 'Tanrı askına be Adam! Bu ülkeler binlerce yıldır savaŞıyorlar.Tamam, isimde iyiyim ama o kadar da değil!Bunu yapılabileceğimi sanmıyorum.BaŞka bir dilekte bulun' diye bağırmıŞ.Adam birkaç dakika düŞünmüŞ ve ;

– 'Hayatim boyunca doğru bir Kadın bulamadım.Bilirsin; hem ince düŞünceli, hem güzel, hem sexy , hem eğlenceli biri, sevecen, ilgili ve ömür boyu baŞımın etini yemiyecek, dır dır vır vır yapmayacak bir kadın diliyorum' demiŞ.Cin derin derin bir iç çekmiŞ:

-Uzat su kahrolası haritayı..!!!