186 Kez Bakılmış

Ender Saraç Önerileri

Ender Saraç,1959 yılında İzmir’de doğdu, Bornova Anadolu Lisesi’ni ve
sonra Ege Tıp Fakültesini bitirdi. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık
Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini yaptı. Çorlu’da askerliğini
Alay Tabibi olarak bitirdikten sonra İzmir’de Aile hekimliği ihtisasını
tamamladı.

1990 Yılından bu yana Ayurveda çalıŞmaları yapan Ender SARAÇ
İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nukhet Duru ile beraber
UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıŞtı. Daha sonra Türkiyenin ilk
Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan HAY SAÐLIK Merkezini 1994′te kurdu, ve
geniŞleterek bu Güne kadar geldi. Ayrıca Türkiye’nin ilk Doğal Arınma
Merkezi olan Ulustaki Doğa Arınma Merkezi’ninde kurucularındandır. Doğal
ve Sağlıklı yaŞamla ilgili Türkiyenin ilk Türkçe kitabı olan Doğan
yayıncılığın’ Ayurveda’ kitabı kısa sürede 14. baskı yaparak uzun süre
en çok satan kitaplar arasında yer aldı. Türkiyede Doğal ve sağlıklı
yaŞamla ilgili bilincin geliŞtirilmesi konusunda bahsedilen Şirketler ve
kitabın dıŞında çok sayıda Televizyon programı, Yazılı basın Röpörtajı,
Seminer, Konferans ve Panellerle oldukça yoğun bir çalıŞma yapan Ender
Saraç Halen bir dönem kurduğu Doğal Tıp Derneği’nin Genel BaŞkanlığını
da yürüttü.

Dr. Ender SARAÇ halen kendi kliniğinde görevine devam etmekte.
Günümüzün sanat, politika ve iŞ dünyasından pek çok tanınmıŞ kiŞi bu
yöntem ile zayıflamakta, koruyucu hekimlik almakta veya hastalıklarına
çare bulmaktadırlar. Ayurveda eğitimi ve Aile Hekimliği ihtisası olan
Dr. Ender Saraç’ın ayrıca Sağlık Bakanlığından onaylı Akapunktur
sertifikasıda bulunmaktadır. 20 yılı aŞkın bir süredir Vejeteryan olan
Ender SARAÇ uzun süredir bazı spiritüel tekniklerin ileri aŞamalarınıda
uygulamaktadır. Ender SARAÇ’ın 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı
Zayıflama kitabı, 2002 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede 21 baskı
yaparak Türkiyenin en çok satan kitapları arasına girdi. Ve 2002 Nisan
ayında 4 hafta süreyle Türkiyenin en çok satan kitabı oldu. Ender Saraç
aynı zamanda Türkiyenin ilk diplomalı astrologlarından da olup Sağlık ve
Astroloji alanında özel çalıŞmalar yapmaktadır. Doğal ve Sağlıklı
yaŞamanın ve Doğal Tıp alanındaki özel çalıŞmaların yanı sıra Dr. Ender
Saraç’ın ayrıca Ruhsal GeliŞim Spirütüel Teknikler ve Pozitif Enerji
Teknikler üzerine çalıŞmaları da toplumun yoğun ilgisini çekmektedir.
Ender Saraç aynı zamanda CNN-Türk,TRT-1ve TRT-int, ATV gibi çeŞitli
kanallarda düzenli programlarda yapmıŞ ve dönem dönem toplum sağlığını
ilgilendiren konularda TV proglamlarına devam etmektedir.Saraç aynı
zamanda Vatan gazetesininde yazarlarından olup halen sağlık yazılarına
devam etmektedir.Ayrıca Shubuo ile beraber Sağlıklı YaŞam ve Sağlıklı
Zayıflama servislerinin içeriklerini de sağlamaktadır.
Tel: 0212 283 1080
Tel: 0212 283 0463
Fax: 0212 282 8377
www.endersarac.com adresinden aldığımız bilgilerdir.