Endoskopik yüz gençleŞtirme Nedir

İzsiz yüz germe"

(Endoscopic Facial Rejuvenation: Facelift without scars or "Scarless"
facelift)

Yerçekiminin etkisi, güneŞ ıŞınları, ve günlük yaŞamın stresi insanların
yüzlerinde yaŞlanma belirtilerinin oluŞmasına neden olurlar. Yüzde göz
kapakları ve etrafında, ağız çevresi ve yanaklarda, çene altında ve
boyunda oluŞan derin çizgiler, kırıŞıklıklar, katlanma ve yağ
toplanmaları Şeklinde yüzde belirginleŞir. YaŞlanmanın etkisi ile yada
genetik olarak yüz dokuları azalmakta ve zayıflamakta ve yüz kemikleri
üzerinden yerçekimi yönünde sarkar.

Endoskopik yüz gençleŞtirme ameliyatı, yüzü gererken mümkün olduğu kadar
yüzde görünür bir kesi izi bırakmadan yapılır. Yüzü gençleŞtirmek için
geliŞtirilen saç içine gizlenmiŞ oldukça küçük kesilerden girilerek yani
kapalı olarak endoskopik kamera yardımı ile ekrandan
bakılarak
yapılan oldukça yeni sayılabilecek yöntemlerden birisidir. YaklaŞık
olarak
10 yıldan beri uygulanmaktadır.Yüzde alında ve kaŞlarda oluŞan,
sarkmaları
düzeltmek için kullanılan en iyi tekniklerden birisidir.

Bu teknikle yüzü gençleŞmekle kalmayıp aynı zamanda günümüz güzellik

anlayıŞına uygun olarak güzelleŞtirmek için de kullanılır. Yani,
doğuŞtan
olmayan yüzde eksik olan bazı oluŞumları kendi dokularından
tamamlayarak
yüzün bütünlüğü ve güzelliği sağlanır. Aynı zamanda yaŞlanmaya bağlı
olarak
ortaya çıkan sarkmalar ve gevŞemeler düzeltilip daha genç ve dinamik
bir
görüntü sağlanmaya çalıŞılır. Yani bu teknik hem gençleŞme hem de
güzelleŞmek için kullanılır.

Digital kamera sistemlerinin geliŞmesiyle beraber kullanılan son
sistem
endoskopik kameralar sayesinde operasyon esnasında görüntü mükemmele
yakın
olup, küçük kesilerden girerek büyük alanlara eriŞmemizi
kolaylaŞtırır, bu
da ameliyat tekniklerini rahatça kullanmamızı sağlar.

Endoskopik ameliyat tekniği tıp da pek çok alanda uygulanıyor. Halk
arasında
kapalı ameliyat yada kansız ameliyat olarak da adlandırılan bu
teknik genel
cerrahide, ürolojide, jinekolojide ortopedide yaygın olarak
uygulanıyor.
şimdi de plastik ve estetik cerrahide de büyük kesiler yapmadan yani
iz
bırakmadan operasyon yapabilmek için kullanılıyor.

Endoskopik ameliyat tekniği yüz gençleŞtirme, kaŞları kaldırmak,
alın
gençleŞtirme, boyun gençleŞtirme yüz protezlerinin yerleŞtirilmesi
uygulamalarında kullanılır. Uygulanacak ameliyat tekniği, ameliyat
öncesi
yapılan planlama ile hastanın ihtiyaçları belirlendikten sonra
seçilir ve
gerektiği kadar kombine edilir.

Eski tip yüz germe ameliyatlarında yüz dokuları sadece yukarı ve
geri doğru
gerilmektedir. Yüz üç boyutlu bir yapıdır. Bu yüzden yüz germe
iŞlemi üç
boyutlu olarak yapılmalıdır. İki boyutlu klasik yüz germede dokular
sadece
geriye ve yukarı doğru çekilirse yüzde bir rüzgar tüneline girmiŞ
gibi suni
bir ifade oluŞur.Sitemizde yer alan yazı,
resim ve haberler izinsiz ve
kaynak gösterilmeden kullanılamaz. www.kadinca.net

Bu teknikte yüz sadece yukarı ve geri doğru gerilmekle kalmayıp aynı
zamanda
sarkan yanak dokuları yanak içinden yukarı çekilerek tıpkı bir
yastık
kılıfını doldurur gibi yanaklar ve yüzün dolgunlaŞması sağlanır ve
yüz
üçüncü boyut olan öne doğru da gerginleŞmesi sağlanmıŞ olur.
Yanaklara
dıŞardan doku enjeksiyonu yada silikon gibi madde enjeksiyonu yada
elmacık
kemiği protezi uygulanmaz. Yani dıŞardan bir madde konulmadan
yanaklar
dolgunlaŞtırılır.

Sonuç olarak yüz yakarı geri ve öne doğru gerginleŞtirilerek yüz üç
boyutlu
olarak gençleŞtirilmiŞ olur.

Teknik. Üç boyutlu yüz gençleŞtirme ameliyatı denilen bu teknikde
,ameliyat
saçlı deride açılan 1-1,5 cm lik kesilerden kamera ve aletler
sokularak cilt
altında yapılır. Normal yüz germe ameliyatında gözle görmek için
açtığımız
yerleri kamera yardımı ile kesmeden görerek operasyonu
gerçekleŞtiririz.

Hastanın ihtiyacına göre kaŞlar kaldırılır alın gerginleŞtirilir,
yanaklar
özel dikiŞlerle kulak üzeri hizasına asılır. Ayrıca hastanın yanak
içindeki
kendi dokuları elmacık kemikleri üzerine getirilerek yüzün
dolgunluğu da
sağlanmıŞ olur. Böylece yüz derisi yukarı ve geri doğru
gerginleŞtirilirken
aynı zamanda yanaklar dolgunlaŞtırılarak yüz derisinin öne doğruda
gerilmesi
sağlanır. Yani üç boyutlu bir yüz gerginleŞmesi sağlanmıŞ olur.

Eğer hastanın göz kapak sarkması ve deformasyonu varsa göz kapakları

estetiği de eklenir.kadinca.net

Daha sonra, hastanın boyun gençleŞtirme iŞlemi yapılır bunun içinde
çene
altından ve kulak arkasından yapılan 1,5-3 cm lik kesilerden ilk
önce burada
bulunan fazla yağlar alındıktan sonra boyun kasları gerginleŞtirilir
ve cilt
yeniden buraya adapte edilerek boyun gençleŞtirmesi de sağlanmıŞ
olur. Çene
ucu geride olan hastalara gerekirse çene projeksiyonunu artırmak
için çene
ucu protezi konulabilir.

Toplam 2-3 saatlik bir operasyondur. Hastanede 1 gece kalınır.
DikiŞler
kendiliğinden eridiğinden dikiŞ alma iŞlemi yoktur. şiŞliklerin
büyük kısmı
7-10 gün içinde kalanı ise 4-6 hafta içinde iner. Tam iyileŞme 6-12
ay kadar
sürebilir.

Sonuç olarak hastada sarkan dokular yeniden eski yerlerine
getirildiği için
doğal görünümlü bir gençleŞme sağlanır ve dıŞarıdan görünen bir iz
kalmadan
ameliyat gerçekleŞtirilmiŞ olur.