Erken Boşalma Nedeni

 • Hızlı yemek yerler
 • Hızlı araba
  kullanırlar
 • Her konuda aceleci davranırlar
 • Çabuk
  sinirlenirler
 • Kontrolsüz davranıŞları vardır
 • Ya çok
  çabuk güvenirler ya da güven duymada zorlanırlar
 • Kaygılı ruh
  halleri vardır
 • Çocukluklarında babalarıyla sorunları vardır
 • Çocukluklarında
  yataklarını ıslatmıŞlardır
 • Genellikle eğitim düzeyleri
  yüksektir
 • A tipi kiŞilik yapısına sahiptirler. Yani rekabetçi,
  sosyal alanda ve mesleğinde hırslı, dakik, güçlü ve etkileyici,
  sabırsız, aynı anda birkaç iŞ yapmayı seven, insanlara ve olaylara çabuk
  sinirlenen, onaylanmayı bekleyen, sorunlu bir dinlenme tarzı olan,
  daima telaŞlı, ev ve iŞ dıŞında çok az ilgi alanı olan, duygularını
  saklayan, kendini ve baŞkalarını iŞlerini bitirmeye zorlayan vb.
  özellikleri vardır.