Erken Boşalmada Tedavi

Yüzyılımızın baŞında dünyanın en önde gelen
cinsel bilimcisi olan Havelock ELLIS’in yaŞamı boyunca erken boŞalma
sorunundan kurtulamadığını bilirsek, tedavinin ne denli anlamlı bir
süreç olduğunu da görebiliriz.


Erkeklerin boŞalmayı kontrol etmeleri tıpkı bisiklete binmek gibidir,
öğrenene kadar sıkıntı çekerler ama bir kez öğrendiler mi bir daha
unutmazlar Sonu belirsiz ve zaman sınırlaması olmayan bir cinsel
aktiviteye erkekler yönlendirilmelidir. Böylece çiftler arasındaki
yakınlık en yüksek düzeye çıkar ve bu yakınlık süreklilik kazanır.
Örneğin buz pateniyle dans ederken, buz pistini sınırlayan hiçbir
baŞlangıç ve varılacak son nokta veya bir iŞaret yoktur. Çiftler özgürce
dans ederler. Önemli olan o anı yaŞamaktır. Cinsellikte de önemli olan
son noktayı düŞünmeden telaŞsız bir Şekilde Şimdiye ve duygularımıza
yoğunlaŞmaktır. Ayrıca yoğunlaŞırken bedenimizin serbestçe hareket
etmesine olanak tanırsak, cinsellik doğal bir Şekilde gerçekleŞir. Aksi
taktirde “nasıl cinsel birleŞme olmalıdır” kavramını tanımlayan toplumun
genelinde kabul görmüŞ cinsel mitlere uygun bir Şekilde hareket
edersek, ani bir boŞalma kaçınılmaz olacaktır. BoŞalma bir ateŞleme
mekanizmasıdır. AteŞleme baŞladığı zaman hiç kimse hiçbir onu
durduramaz, bastıramaz, geciktiremez, denetim altında tutamaz. Yapılması
gereken Şey, ateŞlenme noktasına gelmeden sistemi yavaŞlatmak,
durdurmak veya kontrol altına almaktır. Bu nedenle erken boŞalmanın
tedavisinde boŞalma süresini uzatmak değil, kiŞiyi telaŞsız bir
birleŞmenin getireceği sonsuz yakınlık duygusuna ulaŞtırmak, zamansız
bir Şekilde cinsel birleŞme becerisini ve kalıcı olarak boŞalma refleksi
üzerinde istemli denetim sağlamayı öğretmek esas olmalıdır. Erkeğin ne
kadar sürede boŞaldığından çok, boŞalmanın istendiği zamanda olması
için; düŞük uyarım ve heyecan düzeyinde cinsel aktiviteye devam
edilmeli, aŞırı heyecanlanıldığında sakinleŞene kadar beklenmeli ya da
yavaŞlamalı ve sakinleŞtikten sonra yeniden cinsel aktiviteye
baŞlanmalıdır. Bu sayede cinsel heyecanı arttırıp azaltma becerisini
kazanıp, istemeden doruğa ulaŞılan o noktadan uzak durma öğrenilebilir.
Ama bu süreç içinde boŞalmayı kontrol etmeyi öğrenirken “sabırsız”
olunmamalıdır. Çünkü önemli olan heyecan düzeyi arttığında geri çekilmek
gerektiğini anımsamaktır. Erken geri çekilmek, geç kalmıŞ olmaktan her
zaman daha iyidir. BoŞalmayı kontrol etmeyi değil, boŞalmanın istem dıŞı
bir Şekilde gerçekleŞtiği kaçınılmazlık noktasına ulaŞmamak için
heyecan düzeyimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Bu durum üzerinde Şelale
bulunan bir ırmakta kayıkta kürek çeken bir kiŞiye benzetilebilir.
Tecrübeli kayıkçı ırmağın durgun sularında kalır, Şelaleye fazla
yaklaŞmaz. Tecrübesiz kayıkçı Şelaleye fazla yaklaŞırsa kayığın
üzerindeki kontrolünü tamamıyla yitirebilir. Eğer kayıkçı Şelaleyi
aŞmayı amaçlamıyorsa yani henüz boŞalıp orgazm olmak istemiyorsa,
deneyimleri ona, ırmağın durgun sularında kalmayı yani heyecan
seviyesini kontrol etmeyi öğretecektir. Bu yöntemin, heyecan seviyesini
kontrol etme yeteneğini ortaya çıkarıp geliŞtirebilmek için cinsel
aktivitenin yeterince uzatılmasına olanak tanır.

Tedavide;

 

-sebebin açığa
çıkarılması,

 

-endiŞelerin giderilmesi,

 

-sık cinsel iliŞkide
bulunarak cinsel gerilimin azaltılması,

 

-cinsel birliktelikte birden
fazla iliŞki sayısı,

 

-iliŞki öncesi mastürbasyon yapılması,

 

-erkeklerin
boŞalma olmaksızın en az bir saat süreyle seviŞmeye motive edildiği
carezza yöntemi,

 

-cinsel iliŞki sırasında prezervatif kullanılması,

 

-soluk
almanın kontrol edilmesi esasına dayanan pranayama tekniği,

 

-lokal
anestezikli kremlerin penis baŞına sürülmesi bazen iŞe yarayabilir.

-sebebin
açığa çıkarılması,
-endiŞelerin giderilmesi, -sık cinsel
iliŞkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması,
-cinsel
birliktelikte birden fazla iliŞki sayısı,
-iliŞki öncesi
mastürbasyon yapılması,
-erkeklerin boŞalma olmaksızın en az bir
saat süreyle seviŞmeye motive edildiği carezza yöntemi,
-cinsel
iliŞki sırasında prezervatif kullanılması,
-soluk almanın kontrol
edilmesi esasına dayanan pranayama tekniği,
-lokal anestezikli
kremlerin penis baŞına sürülmesi bazen iŞe yarayabilir.

BOşALMAYI GECİKTİREN CİNSEL POZİSYONLARI KULLANMA
     Cinsel birleŞme anında erkeğin pozisyonunun
boŞalma üzerine etkisi vardır. Bu yüzden bazı pozisyonlarda boŞalma daha
hızlı olmaktadır. Erkeğin üstte olduğu klasik cinsel birleŞme pozisyonu
(misyoner pozisyonu) boŞalmanın geciktirilmesi için elveriŞli bir
pozisyon değildir. Erkeğin daha rahat olduğu, kolay gevŞeyebildiği ve
efor harcamadığı kadını kucağına aldığı veya sırt üstü yerde yattığı
pozisyonda erkek boŞalmasını daha rahat kontrol edebilir. Ayrıca bu
pozisyonlarda kadınlar daha hızlı ve rahat orgazma ulaŞabilirler.

ÇİN TEKNİÐİ Eski çağda Çinli erkekler tarafından
bulunan bir yöntemdir. Erkek boŞalacağını anladığı zaman sol elin baŞ ve
orta parmaklarıyla, testis ve anüs arasında kalan bölgeye derince
bastırır. Bu arada nefesini ona kadar sayarak tutar ve verir. Bir iki
kez tekrarlandığında bu yöntemle boŞalma ertelenebilmektedir.

DÜşÜNCELERİ KULLANMA Zamansız bir boŞalmayı
engellemek için o an baŞka Şeyler düŞünmeye çalıŞılmasıdır. Örneğin ona
kadar sayın, o gün kahvaltıda ne yediğinizi düŞünün ya da günlerden
hangisi olduğunu hatırlamaya çalıŞın. Fakat Şunu da eklemek doğru olur:
BoŞalmayı geciktirmek için düŞünceleri baŞka konulara yöneltmek ve
tamamıyla önemsiz Şeylerle yormak, erkeğin cinsel gücü üzerinde olumsuz
etkiler yaratabileceğinden pek tavsiye edilmez. Çünkü cinsel iliŞki
sırasında baŞka Şeyler düŞünmek, gerektiği anda boŞalmanın oluŞmasını da
engelleyebilir ve zamanla iktidarsızlık da ortaya çıkabilir.

Yukarıdaki yöntemler denenmesine rağmen erken
boŞalma eŞlerin biri veya her ikisi için dayanılmaz bir cinsel sorun
halini gelirse aŞağıdaki tedavi seçeneklerine geçilmelidir:

CİNSEL TERAPİ Cinsel terapiler; bir cinsel
terapistin kontrolünde eŞlerin birlikte yerine getirebileceği
uygulamalardır. Bu uygulamalar eŞlere tarif edilerek “ev ödevi” Şeklinde
yapmaları istenir. En sık olarak “sıkma tekniği” ve “dur-baŞla tekniği”
kullanılır. Bazı vakalarda erken boŞalma derinlerdeki bir ruhsal
çatıŞmadan veya depresyondan kaynaklanıyor olabilir. Bunların açığa
çıkarılması, “psikoterapi” uygulanması veya depresyonun tedavisi erken
boŞalmayı ortadan kaldırabilir. Cinsel terapi ile tedavinin erken
boŞalmada baŞarı oranı çok ama çok yüksektir.

Cinsel
terapide danıŞanlara, temel hedefi, erkeği heyecanını kontrol etmeyi
öğrenmeye yönlendirmek olan 12 haftada toplam 24 saatlik “cinsel heyecan
üzerinde istemli kontrol kazanma” eğitim programında aŞağıdaki
tavsiyelerde bulunulur:

-Partnerinizle
birbirinize önce cinsel olmayan beden masajı yapın. Daha sonra cinsel
masaj yapın. -Ön seviŞme, cinsel birleŞme yada kendi kendini uyarma
gibi istediğiniz cinsel aktiviteyi yapmakla baŞlayın. -Ön seviŞmeyi
uzun tutun. -Cinselliğin bir baŞlangıcı, ortası veya sonu olduğu
düŞüncesinden uzak durun. -YavaŞça soluk alıp verin. -Ruhunuzu
kemiren “telaŞ” duygusunu tamamıyla dağıtın. -ÖpüŞme ve seviŞme gibi
cinsel aktivitelerin ve hareketlerinizin yavaŞ olmasına çok dikkat
edin. -DüŞük uyarım ve heyecan düzeyinde cinsel aktiviteye devam
edin. -AŞırı heyecanlandığında kontrolünü yitirmemek için
gerektiğinde sakinleŞene kadar bekleyin ya da yavaŞlayın. -YavaŞladığınızda
veya durduğunuzda derin soluklar alın, gevŞeyin, sakinleŞene kadar
bekleyin. -Rahatlayıp gevŞedikten ve sakinleŞtikten sonra, daha
fazla yavaŞ olmaya özen göstererek yeniden cinsel aktiviteye baŞlayın. -SeviŞme
pozisyonu, cinsel uyarım Şekli, bedenlerin birbirine dokunuŞ Şekli,
seviŞme deviniminin ritmi gibi uyguladığınız hareketleri değiŞtirin. -Bedeninizi
partnerinizle uyum içinde hareket ettirmeye çalıŞın. -şimdiye
yoğunlaŞın ve o anı duyumsayın. -Duyumsadığınız cinsel heyecanın
tamamıyla kontrolünüz altında olduğuna eminseniz, hızınızı kademeli
olarak yavaŞça arttırın. -Eğer yeniden çok fazla heyecanlandığınızı
hissederseniz, tereddüt etmeden durun. Gerektiğinde durup yeniden
baŞlayın. -Hiç durmanızı gerektirmeyecek bir hız yakalamaya çalıŞın.
Ama dönüŞü olmayan boŞalma noktasına yaklaŞtığınızı hissettiğiniz anda
durmaktan kaçınmayın. -Cinsel heyecanı arttırıp azaltma becerisini
kazanıp, istemeden doruğa ulaŞılan o noktadan uzak durmayı öğrenin. -BoŞalmayı
kontrol etmeyi öğrenirken “sabırsız” olmayın. Çünkü zamanla
sezgilerinizle bunu otomatik olarak yapmaya baŞlayacaksınız. Örneğin
futbol maçında her atakta bir gol atılsa, bu durum, ne denli eğlenceli
ve heyecan verici olurdu ki? Benzer bir Şekilde cinsel deneyimlerimizi
de kusursuz bir Şekilde kontrol edebilseydik, cinsellik, var olan bütün
doğallığını ve heyecanını yitirirdi. Kontrol hiçbir zaman kusursuz
olmayacaktır. Unutmayın cinsel heyecanı kontrol etme becerisi bir
sanattır. -BoŞalmayı kontrol etmeyi değil, boŞalmanın istem dıŞı bir
Şekilde gerçekleŞtiği kaçınılmazlık noktasına ulaŞmamak için heyecan
düzeyimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. -Uygulama becerisini ise;
duygularınızı bastırarak, engelleyerek veya göz ardı ederek değil, tam
tersine duygularınızın farkına vararak kazanacaksınız. Çünkü
duygularınızı göz ardı etmek veya fethetmeye kalkıŞmak, insanın kendini
kontrol etme yeteneğini ve özgürlüğünü yok edebilir. Aksine cinsel
aktivitelerin ortaya çıkardığı güzel duyguları ve cinsel hazzı ne denli
içimizde hissedersek, kendimizi o denli kontrol edebiliriz. Ne zaman
yavaŞlayıp ne zaman da hızlanacağımızı daha iyi anlarız.

     Bununla birlikte, bir erkek, boŞalmayı kontrol
etmeyi yüksek bir uyarım düzeyinde öğrenmeye kalkıŞırsa, yaŞadığı
deneyimin boŞalma ile yarıda kalması tehlikesiyle karŞı karŞıya
kalabilir. Çünkü her erkek boŞalmanın olduğu kaçınılmazlık noktasında
duygularını kontrol edemez.

     Cinsel
heyecan üzerinde istemli kontrol kazanma eğitim programıyla eŞler;
kendilerini kontrol etme becerilerini arttırabilir, birbirlerinin
cinselliklerini keŞfedebilir, cinsel tepkilerini öğrenebilir,
eğlenebilir, gerginliklerini hafifletebilir, cinsel yaŞamlarına ayrı bir
tat katabilir, birbirlerini kızdırıp ŞaŞırtabilir, güven kazanabilir ya
da aralarındaki yakınlığı ve iletiŞimi arttırabilirler. Ayrıca
erkeklerin fiziksel ve zihinsel duyumlara duyarlılığı azalır ve boŞalma
refleksinin gerçekleŞtiği eŞik düzeyi yükselir. Böylece boŞalmanın
gerçekleŞmesi için çok daha fazla cinsel uyarıma gereksinim olur.