Rabbimize DuaLar

EyRabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan,
ihtiyarlayıp elden-ayaktan düŞmekten, günahtan, zenginliğin Şerrinden,
hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azabından, ateŞin fitnesinden,
sana sığınırız.Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fısktan,
muhalefet edip düŞmanlık çıkarmaktan, baŞkaları duysun ve görsün diye
bir Şey yapmaktan sana sığınırız.Ey Rabbimiz! Sağırlıktan,
dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve her türlü
kötü hastalıklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin değiŞmesinden,
azabının ansızın gelip çatmasından sana sığınırız.Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız.Ey Rabbimiz! İŞlediğimiz ve iŞlemediğimiz amellerin Şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz Şeylerin Şerrinden sana sığınırız.Ey
Rabbimiz! Enkaz altında kalmaktan, yukarıdan yuvarlanmak ve düŞmekten,
boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, her türlü kaza ve
belalardan, yılan, akrep vb. Şeylerle sokulmuŞ olarak ölmekten, ve ölüm
anında Şeytanın çarpmasından sana sığınırız.Ey Rabbimiz!
Huyların, amellerin, arzuların kötülerinden, düŞmanın galebesinden ve
kulların baŞımıza gelen kötü Şeylerden dolayı sevinmesinden sana
sığınırız.Ey Rabbimiz! Üzüntüden, tasadan, cimrilikten,
açlıktan, hıyanetten sana sığınırız. Bize kendimizi bulmayı ilham et,
bizi nefslerimizin Şerlerinden koru.Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru.Ey
Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlıŞ yaptıysak bundan
dolayı bizi sorumlu tutma.Takat getiremeyeceğimiz Şeylerle bizi yükümlü
tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımızı bağıŞla, bize merhamet et.
Bizim yardımcımız sensin kafir topluluklara karŞı bize yardım et.Ey
Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden
Mesih-i Deccal’ın ve Süfyan’ın fitnesinin Şerrinden, dinsizlerin
tecavüzünden, münafıkların Şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.Ey
Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid’atlardan, belalardan, kötülüğe sevk eden
nefsin Şerrinden koru. Bizi bir an olsun nefsimizle baŞ baŞa bırakma.Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet günü azabından, cehennem azabından ve kahrının azabından koru.Ey Rabbimiz! Bizi gösteriŞten, baŞkaları duysun ve görsün diye ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru.Ey
Rabbimiz! Bizi ana-babamızı iman ve Kur’an hizmetinde çalıŞan bütün
kardeŞlerimizi, eŞlerimizi, çocuklarımızı, mümin dostlarımızı,
akrabalarımızı, ecdadımızı ve ahirete intikal eden bütün mü’min ve
müslümanları cehennem azabından koru. Affına sığınıyoruz. Bizi her
türlü Şer, fitne ve azaptan kurtar! Fazlınla ikram eyle .Bütün
günahlarımızı bağıŞla. Ayıplarımız setreyle.Ey Rabbimiz!
Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağıŞlamaz, bize
acımazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz. Bizi hüsrana
uğrayanlardan eyleme. şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat
verme.Ey Rabbimiz! Bizi İslam’dan ve Kur’andan ayırma. Bizi
daima sırat-ı müstakimde tut. İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat
verme. Bizim yüzümüzden insanları helak etme. AMİN ve sallalahu ala
seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi
Rabbil alemin..

yARen