Ezandan Sonra Okunacak Dua

Ezandan
Sonra Okunacak Dua
“Allahumme
rabbe
hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il
vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen
Mahmûden ellezi veadteh.
(6)“Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak
namazın
Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm’a vesile ve fazileti ver. O’nu kendisine
vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a eriŞtir.”