FATİH SULTAN MEHMED’in Hayatı

 

FATİH
SULTAN MEHMED

Babası : İkinci Sultan Murad
Annesi :
Huma
Hatun

Doğumu :
29 Mart
1432

Vefatı :
3 Mayıs
1481

Saltanatı :
1451
– 1481 ( 30 )

Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun
yanakli, kirmlzi, beyaz tenli, kivrik burunlu, kollari adaleli ve kuvvetli bit
padisahti. Devrinin en büyük ulemasindan birisi idi. Yedi tane yabanci lisan
bilirdi. Âlim, Sâir ve sanatkârlari toplar ve onlarla sohbetten çok hoslanirdi.
Gayet sogukkanli ve cesurdu. essiz bir kumandan ve idareci idi. Yapacagi isler
hususunda, en yakinlarina bile hiç birsey sizdirmazdi.

Fatih Sultan Mehmed’in ömrü seferlerle geçti. Yikilmaz diye bilinen Bizans’i
yikti. Ìstanbul’u fethetti.

Ayasofya kilisesini cãmiye çevirdi. Kiyamete kadar cãmi olarak kalmasini
istedigi bu muhtesem mâbed için ,mükemmel bit vakfiye yazdirtti. (Basvekâlet
Arsivi Tapu Defterleri No: 20, 27, 167, 251) 1127 sene kilise, 481 sene de cãmi
olarak kullanilan Ayasofya, 1934’de müze haline getirildi.

Hz. Fatih, Enez’i, Galata ve Kefe’yi Osmanli topraklanna dahil etti. Limni,
Ìmroz, Semendirek, Taçoz, Bozcaada ve Bosdan’i aldi. Belgradi muhasara ettigi
zaman çarpismaya bizzat katildi. Alnindan ve dizinden ciddi sekilde yaralandi.
1458’de Mora’yi kismen, bir sene sonra da Sarbistan’i tamamen aldi. 1461’de Amasya’yi
ve Ísfendiyar Ogullari Beyligini Osmanli topraklarina dahil etti. Trabzon Rum
lmparatorlugunu ortadan kaldirdl. 1462’de Romanya, Yayçe ve Midilli’yi aldl.
1463 senesinde Papa’nin büyük gayretleri ile toplanan ve savasa katilan
herkesin alti aylik günahinin affolunacagi ilân edilen 20 devletin katildigi
bir haçli ittifaki ile 16 sene savastl. 1463’de Bosna’yl fethetti ve Hersek’i
de tabiiyeti altina aldi. 1466’da Konya ve Karaman’i aldi. Arnavutlugu tamamen
Osmanli topraklanna katti. 1470’de Agriboz’u aldl. Uzun Hasan’i Otlukbeli
savasinda kesinlikle yendi. Zafer Sükranesi olarak kirkbin esiri salivererek,
hürriyetlerine kavusturdu. 1476’da Bogdan’i Osmanh topraklanna katti. Otuz sene
içinde tam yirmibes seferi bizzat kendisi idare etti. 900.000 bin kilometrekare
olan topraklanm 2.214.000 kilometrekareye çikardi.

Fatih Sultan Mehmed, Venedikliler tarafindan tertiplenen tam ondört suikastten
kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamadi. Venedikliler, bu büyük hükümdari,
aslen bir yahudi olan Maesto Jakopo isimli bir doktor vasitasiyle zehirleterek
öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger’e göre bu suikastçi doktor, Yakup
Pasa ünvani ile sarayin doktorlari arasinda bulunuyordu.

1481 Mayisinin üçüncü günü yine bir sefere çikmisken, Gebze’de ordugâhinda Persembe
günü vefat etti. Papa, Büyük Hakanin ölümünde tam üç gün üç gece bütün
kiliselerin çanlanni çaldirtarak sevinç ayinleri yaptirdi. Hz. Fatih 49 sene
bir ay bes gün yasadi. Ìki imparatorluk,, dört krallik ve onbir prenslik yikan
büyük hükümdarin cenaze namazini Fatih Camiinde Seyh Muslihiddin Mustafa Vefa
Efendi Hazretleri kildirdi. Türbesi Fatih Camii yanindadir. (Allah rahmet
eylesin.)

Hz. Fatih, Müslüman Türk Milletine yapmls oldugu büyük hizmetlerle, dünyanm en
büyük hükümdarlarindan birisi oldugunu isbat etmistir. Ìstanbul gibi, cihanin
bir incisi olan, bu muhtesem beldeyi Türk Milletine kazandirmistir. Yapmis
oldugu çalismalar ile, memleketinde büyük çapta bir imar hareketini
gerçeklestirmistir. Bugünün üniversitesi olan (Fatih Külliyesi)ni 1470 senesinde
tamamlamis, lstanbul’u fethettigi zaman 8 tane kiliseyi camiye çevirmis,
etrafindaki papaz odalarini da medrese yapmistir. Aynca bir çok Anadolu
kasabasinda da medreseler yaptirmistir.

Hz. Eyyûb El – Ensârî’nin (r.a.) kabri Fatih zamaninda kesfedildi. Delâil-i
Hayrat müellifi Seyh Sülevman Cezulî ve Allame Ali Kusi Fatih devrinde vefat
ettiler.

Erkek cocukalari: Mustafa, Ikinci Beyazit,Cem, Korkut.