180 Kez Bakılmış

Fecr Suresi Anlamı fazileti Nasıl Okunur

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her kim Fecr suresini (Ramazan’ın son on günü, Zilhicce ve Muharrem’in ilk on günü) okursa, Allah’u Teala onun günahlarını bağıŞlar. bu günlerin dıŞındaki günlerde okursa, Kıyamet gününde kendisine nur olur.”(1)

Peygamberimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurmuŞ ki : ” Kim her gün Fecr suresini okursa, o, kıyamet günü kendisi için bir nur olur ”

Rivayette Buyrulduki;

Belanın uzaklaŞtırılması için 7 defa okunur.
Yöneticilerin gazabından korunmak için okunur.
Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kıyamet günü o kiŞiye nurdur.

Allah (cc) Zilhicce’nin ilk on gününe yemin etmiŞtir
“Yemin olsun fecr’e (Şafak vaktine)!
Ve on geceye!
Hem çifte ve teke!
Ve geçip giderken, geceye!
Bunda bir akıl sahibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi?” (Fecr, 1-5)
Zilhicce’nin ilk yarısındaki günler, yüce Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun ki…” (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taŞıyan mübarek bir zamandır.