Fıkra Oku Komik

Osmanlı donanmasıyla Venedik donanması arasında savaŞ çıkmıŞ. Venedik donanmasının komutanı Andrea Doria imiŞ. Gözcü Osmanlı donanmasının yaklaŞtığını fark edince hemen Andrea Doria’ya haber vermiŞ: -Osmanlı yaklaŞıyoor. Andrea Doria sormuŞ: -Kaç gemi var? Gözcü: -10-20 kadar. Komutan hemen emir erini çağırmıŞ: Oğlum bana hemen kırmızı gömleğimi getir. Emir eri ŞaŞırmıŞ: – Niçin komutanım? Andrea Doria: – SavaŞırken yaralanacağız. Kan izi belli olmasın ve de askerlerin cesareti kırılmasın diye… Bu arada gözcüden yine ses gelmiŞ: -Efendim 50 kadar oldular. Andrea Doria heyecanlanmıŞ ve emir erine tekrar seslenmiŞ: -Gömleği boŞ ver. Sen bana kahverengi pantolonumu getir..