SevgiLiye GüzeL Msn SözLeri

ELimde Acının Öyküsü War BedeLi Çoktan Ödenmi$…var mI Hiç kuLLanıLmamı$ sıFır bi yüreKİNSANLAR TÜRK FİLMLERİNDEKİ ÖLÜM SAHNELERİ KADAR SAHTE!!! ,kir qöstérméyén rénkLériniz sizin oLsun ! ’karanLıqın’ tam icindé ßir ßa$ımayım …YaLnızLık ßi qerekSinimDİRßırakın KanLarım Dursun Yerde . . qüç aLıyorum onLardan SadeceKesersin ßiLekLerin kesiLmez .. iŞte o zmn anLarsın iki Kere ÖLünmez ! ! !ELini wermiyor HaYatÇocukLuqumda Korktuqum o YaLnızLıqa a$ıqım $imdiMutLuLuk NoTaLarını Duyamıorum ArtıkKiŞiseL iLetinizin oLabiLmesi için Önce KiŞiLiqinizin oLması qerekir

Yorulduqum Sen DeiLsin __ Kendi Y0k oLuŞLarım __Kim !stemez MutLu oLmayı ama MutsuzLuqa da war mısın_?Hayat CeheNnemmi$ dE Haberimiz Y0kmu$

öLümLé ya$am aRasındaKi incé çizqiniN tam oRtasınDayım ya$amaK içiN seßéßim yoK..öLmeK içiNsé çokKKaybetme Kendini __ Kendi Renqini __ ßari Sen SoLma __ heryer SİYAHYaLnızLık qüLümser Ek$i Ek$i Suratıma ßen YaLnızken we aqlarken . . . Demek ki YaLnız DeiLmiŞim Kendimi YaLnız SanırkenSusuyorum
Artık Daa Fazla ßatmamak için KaranLıqa .. ama tutuamıyorum ki KaLbimin
ince çıqLıkLarını .. yawaŞ yawaŞ saqır oLuyorum yokLuqunla ..
ßir
kaÇ DamLa qözya$ı aKar qözümDen ama NapabiLirim ki ßenimde Ruhum KaYıp
HayaTın İçiNde .. KaLbım kıRık paRam paRca ßır HaLde ama KaranLıqın
$arTı ßudur MuTLu oLmaLıyıM beLkı De
Kime ne karman Corman hayatımdan _?? kime ne yaLan doLan masaLLardan _?? BEN MUTLUYSAM …ßen Sensiz ßir Hiçsem Sen ßensiz ßir pichsinkaderi düŞün yaptıklarını sonra?? git ve aglaßır
DamLa qözYa$ı DeniZde KayboLur uNuTuruM ßen Her$eyi aCı Çekmek mi ? ah
kimin umrunda.. sadece kendımı ıstıyorum ben . yanmaz yuregım bu sekılde
Rüzqar
aLır qöTürür ßeni Sonsuz karanLıqa .. Canım yaNar ÇıqLıkLarLa .. ama
HiÇ aCı yoK.. üzMeZ ßeni aqLamak .. aLı$mı$ ßedeNim SonuÇta
KaranLık
Şart KoŞMuŞ yaLnızLıqı ßana .. aYnama ßakTım Yine Kimse yoK .. ßi kız
Sadece we bikaç Su DamLası DöküLür YeRe.. Kan KıRmıZı Kan SoqukTa..
Kimin umRumDa..
Sen Sustun ßen aqLadım ,aqLadıkça iÇim aCıDı wee KaRaR werDim qözyaŞLarım heLaL deiL sana __hakkımı aLacaqım__ßuqun Oturdum ÖLümü DüŞündümm . Daa 16 sında we Hayat ßöLe qüselkenYokLuqumLa ii qeçinmeye bahh .. warLıqım bi daa Asla Senle oLmayacakkYakLaŞabileceqini Sandıqın kdr uzaqımdasın .. hhss … Sana mı KaLdım !!!____HuzuR İsyanDaaa___YazdıkLarımı ALınma Sakın Üstüne !! Ruhu oLmayan Sözcükler Ne ifade Edebilir ki Yüreqineßuqünümde yanımda oLmayan yarınımda hiç oLmasınßoŞtur Dünya ßoŞtur … ALdırmazsan HerŞey HoŞturSadece ßana öZeL deiL y0k oLma SeansLarıYaPma ße azRaiL MarioNun ßiLe 3 Canı war||AsLa KayßettikLeRim OLmaDı wazqeçtikLerim oLdu..!!! ||kaybedeCek dü$Leim yOk ki pe$Lerinden ko$ayım . . bütün derdim , keLimeLerLe benim ..

Seni KayBeTmeK ßi kaZanÇtıRSöz Sna aRtıK HayaTın uCunDan TutmuyCam Boqazına SarıLaCammeğitim Şart ! ßiz, sisteme karŞıyız !..

Nick meraklısı olma backlink meraklısı ol