Gebelikte enfeksiyon hastalıkları NeLerdir

Hamile bir kadında rahatsızlığa yol açmaktan baŞka bir Şey yapmaz
gibi görünen bazı yaygın hastalıklar aslında, ceninin geliŞimini
etkileyerek, onda ciddi sorunlara neden olabilirler.

Kızamıkçık (rubella) kaŞıntılı bir kızartı ve ateŞe neden olan bir
virüsün yol açtığı genellikle hafif bir hastalıktır. Ancak virüs
gebeliğin ilk 10 haftasında alınırsa, plasentaya geçebilir ve cenini
etkileyebilir. Erken gebelikte kızamıkçığa yakalanan kadınların
doğurdukları bebeklerin yarısından fazlasında göz kataraktları,
sağırlık, fıtık, kalp kusurları ve merkezi sinir sistemi kusurları gibi
geliŞimler vardır.

Gebeliğin daha sonraki dönemlerinde alındığında kızamıkçık doğum
kusurlarına yol açmaz, ama bebek ciddi hastalıklara yol açabilen virüsle
doğar. Bu bebeklerin çoğunda daha sonra Şeker hastalığı ortaya çıkar.

Kızamıkçığa karŞı en iyi savunma bağıŞıklanmadır. Kızamıkçık
geçirmediyseniz, gebe kalmadan önce doktorunuza bağıŞıklanma konusunda
danıŞın.

Su çiçeği (varicella) gebe kadında ciddi bir hastalık olabilir. Zaman
zaman bebek için de tehlikeli olabilir.

Hamilelik sırasında suçiçeği olursanız, virüs rahimdeyken ya da doğum
sırasında geliŞmekte olan bebeğinizi de enfekte edebilir. Rahimdeki
bebekte kabarcıklar çıkar. Doğuma kadar yeterli zaman varsa, kabarcıklar
genellikle iyileŞir ve bebek deri lekeleri olmadan doğar.

En büyük tehlike virüsün doğumdan hemen önce alınmasıdır. Bebek,
virüse karŞı antikorlarınızı almadan önce doğarsa, hasta olabilir.
Bebeğe hemen bağıŞıklık iğnesi yapılmazsa, bebek virüsün
komplikasyonlarından ölebilir.

Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii parazitiyle temasa bağlı bir
hastalıktır. Hastalık az piŞmiŞ enfeksiyonlu et yenmesiyle ya da enfekte
olmuŞ kedi dıŞkısıyla temas yoluyla alınır ya da enfekte olmuŞ hamile
bir kadından bebeğine geçebilir. Hamileyseniz, tahlil edilmemiŞ kedileri
elinize almayın ve sepetlerini boŞaltmayın.

Üreme çağındaki Amerikalı kadınların yüzde 25 ila 45i semptomlar
görülmediği halde bu organızmayı taŞımaktadır. Her 800 ila 1400
gebelikte 1 ceninin toksoplazmozis taŞıdığı tahmin edilmektedir.
Toksoplazmozisin yolaçtığı Şikayetler yorgunluk ve kas ağrısıdır.
Kendinizi grip gibi hissedebilirsiniz. Bazı kadınlarda herhangi bir
Şikayet görülmez. Gebeliğin baŞlarında bir toksoplazmozis testi yapılıp
antikorları taŞıdığınız saptanmadıysa hastalığın olduğu söylenemez.
Annedeki enfeksiyon ilaçla tedavi edilebilir.

Enfeksiyonu gebeliğin baŞlarında alırsanız, düŞük yapabilirsiniz.

Toksoplazmozisle doğan bebeklerin çoğu, enfekte olmanın belirtilerini
hemen göstermezler ama birçok doktor yine de tedavi önerir. Ayrıca,
bebeklerin çoğu annenin enfeksiyonuna rağmen enfekte olmazlar. Enfekte
olanlardan çoğunda önemsiz Şikayetler vardır. Ancak bir kaçında sonunda
nörolojik sorunlar ve kısmi körlük ortaya çıkar. Bu bebeklerin küçük bir
yüzdesi bu hastalıktan ölür.

Genital herpes, üreme organlarındaki ağrılı kabarcıklar olarak
beliren, cinsel yolla bulaŞan bir hastalıktır. Rahim boynunda ya da
vajinanın üstünde, Şikayete yol açmayan kabarcıklar olabilir. Yeni
doğanda, herpes, gözlerde ve merkezi sinir sisteminde ciddi hasara ya da
ölüme yol açabilir.

Genital herpesin tedavisi yoktur. İlk ataktan sonra bir ikincisi bir
ay ya da yıllar sonra gerçekleŞebilir. Bazı kadınlar virüsü taŞırlar,
ama herhangi bir Şikayetleri olmaz.

Herpes olduğunuz saptanmıŞsa ya da virüsün varlığından
kuŞkulanıyorsanız, doktorunuza bunu söyleyin. Aktif lezyonların olup
olmadığını belirlemek için yapılabilen testler vardır.

Bebek için tehlikesinin genellikle, doğum kanalından aŞağı inerken
virüsü kapması olduğu düŞünülür. Bu nedenle, tahliller doğum
yaklaŞtığında aktif herpesi gösteriyorsa, doktorunuz bebeği sezaryanla
almak isteyecektir.

Hepatit B (mikobik sarılık) hepatit B virüsünün yol açtığı bir
karaciğer enfeksiyonudur; AIDS virüsüne çok benzer bir Şekilde bulaŞır.
Sizde bu virüs varsa, plasenta aracılığıyla cenine geçebilir. Yeni
doğmuŞ bebeğiniz sizinle temas yoluyla da enfekte olabilir.

Bu virüs karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Erken doğum riski,
hepatit B bulunan kadınlar arasında daha yüksektir.

Doktorunuz sizde hepatit B bulunduğundan kuŞkulanıyorsa, virüse karŞı
antikorların varlığını teŞhis etmek için kan tahlilleri yapar. Sizde
hepatit B varsa, doğumdan sonra bebeğinize virüse karŞı antikorlar
enjekte edilir.

Hepatit virüsü sütte de bulunabileceği için, hepatit B nin bulunduğu
bir anne bebeğini emzirmemelidir.

B Grubu streptokoklar doğum sırasında bebeğe geçebilen bakterilerdir.
Hamileliğin son üç ayında test edilen hamile kadınların yüzde 40 kadarı
vajinasında bu bakterileri barındırmaktadır.

Birçok bebek bu bakterilerle doğmaktadır, ama yalnızca i000de 2 ya da
3ünde enfeksiyon olmaktadır.

B grubu streptokok enfeksiyonu olan bir bebekte genellikle doğumdan
sonra 48 saat içinde Şikayetler ortaya çıkar. Bunlar nefes alma
sorunları ve Şoku içerir. Bazen Şikayetler ortaya çıktığında bebek bir
haftalık olabilir, o zaman enfeksiyon genellikle menenjit olarak ortaya
çıkar.

Bu enfeksiyonun olduğu bebekler için hemen antibiyotikle tedavi
gerekir. Bu tedaviyle bile ölüm oranı yüksektir.

Frengi, hamile bir kadından bebeğine geçebilen, cinsel yolla bulaŞan
ciddi bir hastalıktır.

Frenginiz varsa, bazen fark edilmeden geçebileceği halde, üreme
organlarınızda Şankr denilen bir ya da daha fazla lezyon görebilirsiniz.
Bunlar hastalığın alınmasından 10 ila 90 gün sonra ortaya çıkarlar. 6
hafta sonra bir kızarıklık fark edebilirsiniz.

İlk doğum öncesi muayenenizde, frengi tahlilinden geçersiniz. Bu
hastalık penisilinle kolayca tedavi edilebilir.

Doğumda, bebeğiniz test edilir. Bebekte frengi varsa, tedavi hemen
baŞlatılır.

Bel soğukluğu da, cinsel yolla bulaŞan bir hastalıktır.
Antibiyotiklerle etkili bir Şekilde tedavi edilebilir. Ancak,
belsoğukluğunuz varsa ve doğum kanalına doğru inerse bebeğiniz de
enfeksiyonu kapabilir.

Bel soğukluğu enfeksiyonu bebeğinizin gözlerine zarar verebilir. Bu
nedenle, tüm yeni doğanlara doğumdan hemen sonra önleyici tedavi
uygulanır. Bu tedavi, bebeğin göz kapaklarının altına antibiyotikli bir
merhemin uygulanmasından ibarettir.

Bebeğin gözlerinde irin akıntısı olması bel soğukluğu olduğunun
iŞareti olabilir. Belsoğukluğunuz varsa, bebeğiniz penisilinle tedavi
edilecektir cinsel yolla bulaŞan baŞka bir hastalık olan klamidya
enfeksiyonu yeni doğanda konjunktivite yol açabilir. Bu genellikle
yaŞamın ikinci haftasında ortaya çıkar. Antibiyotiklerle tedavi
edildiğinde, uzun dönemli kötü etkileri olmaz.

Sitomegalovirüs, cenini en sık etkileyen virüstür; her yıl 2500 ila
7500 bebeğin bu virüsle doğduğu tahmin edilmektedir. Yenidoğan döneminde
ölüme ya da körlük, nöbet, anemi ve nörolojik bozukluklar gibi sayısız
doğum kusuruna yol açabilir. Bazı kadınlar hamilelik sırasında virüsü
rahimde ya da rahim boynun-da taŞırlar, ama pek azı hastalığı bebeğine
geçirir. Etkili tedavisi yoktur.

Papillom derideki siğiller olarak ortaya çıkar. Genellikle üreme
organlarında görülen siğil tipine kondilomata ya da zührevi siğiller
denir. Bunlar, cinsel yolla geçerler, son derece bulaŞıcı ve sıklıkla
ağrılıdırlar. Siğiller hamilelik sırasında daha hızlı geliŞme
eğilimindedirler. Genellikle, hamilelik sırasında tedavi etkili
değildir. Nadiren, lokal bir ilacın uygulanmasının cenin için öldürücü
olduğu ortaya çıkmıŞtır. Bazen siğiller, bebeğin doğum kanalından
geçiŞini engelleyerek, sezaryen ameliyatını gerekli kılacak kadar çok
büyürler.

AİDS (edinilmiŞ bağıŞıklık yetersizliği sendromu) öldürücü bir
hastalıktır. Hamile bir kadın enfekte olmuŞ bir erkekle cinsel birleŞme,
kan nakli ya da kirli iğnelerle ilaç enjeksiyonu (uyuŞturucu
bağımlılılarının sık sık yaptığı gibi) yoluyla enfekte olabilir ya da
virüsü içeren meniyle suni dölleme sonucu kapabilir.

Bugüne kadar, AİDS li olarak doğan bebeklerin yüzde 70 inden fazlası
damar içi uyuŞturucular kullanan anneler tarafından enfekte edilmiŞtir.
Diğer bir büyük kısmı, eŞleri damar içi uyuŞturucu kullanıcıları olan
annelerden doğmuŞtur ve birçoğu da partnerleri biseksüel olan
kadınlardan doğmuŞtur.

Sizde AİDS varsa, hastalığı taŞıdığınız bebeğe geçirebilirsiniz. AİDS
in tedavisi yoktur. Bu hastalıkla doğan bebekler genellikle birkaç
yıldan fazla yaŞamamaktadır. Bu nedenle, sizde AİDS virüsü varsa, hamile
kalmayın.